Okategoriserade

Spridda spån från 2014.

2014-01-07

Islam måste vara den mest humorbefriade företeelsen på denna jord.

2014-01-08

Med tillräckliga insatser kan till och med min katt klara grundskolan med godkända betyg. Det handlar om viljan.

Gemensamma europeiska angelägenheter måste kunna skötas på ett betydligt smidigare sätt än vad som görs i dag.

Hur mycket demokrati är det kvar när din åsikt har passerat alla dessa lager av partifunktionärer, ombud, tjänstemän och okända byråkrater?

När ansvar utkrävs försöker EU-byråkraterna gömma sig bakom varandra.
Vi är redan så toppstyrda av våra egna att det är mer än nog.

2014-01-09

Var inte orolig, utanförskapet kommer att nå oanade höjder när de rödgröna tar över

Teven blir plattare och programmen likaså. Bilden har blivit knivskarp men innehållet ytligare. Vad ska det bli av detta medium?

Jag egocentrisk? Alla vet väl redan att hela twitter snurrar kring mig?

Just så. Förresten, är det inte dags att stiga upp nu? Har jag försovit mig?

Skulle jag vara rädd för islam? Inte alls, men innerligt trött på denna livsfientliga vidskepelse.

2014-01-10

Är det någon som har sett mitt fosterland? Det skulle ligga här någonstans men det ser ut som om jag befinner mig i mellanöstern.

När vinden tar i sätter jag på mig min väderhatt.

Kan det vara samma räknesätt som gör att bilolyckor ökar BNP?

2014-01-15

Flyktingförläggare var ett innovativt tillskott. I stil med bokförläggare.
Efter att ha gråtit åt allt elände får man väl unna sig att skratta också, även om det lätt fastnar i halsen.

Hon sätter ord på det vi vetat sedan länge: Hatet kommer från vänster.

Vi måste stå på oss och inte lägga oss platta varje gång det gäller särbehandling på religiös grund.

2014-01-17

Bidrag som försvinner på väg mot målet, skapar korruption, snedvrider konkurrens, befäster ett tillstånd av hjälplöshet, satsas på annat än självhjälp, pumpas in slentrianmässigt utan utvärdering, medför ett tekniskt beroende av givarlandet, ingår mest för att ge givarlandet en god självbild och för att döva ett kollektivt dåligt samvete.

Snart är Åland den sista svenska utposten.

Landet Lagom har verkligen blivit ett tillhåll för extremister.

En bostadsmarknad som ursprungligen dimensionerats för en naturlig befolkningsutveckling som nu utsätt för ett helt annat söktryck, vad kan man vänta sig annat än bostadsbrist?
Till detta kommer en hyresreglering som medför att det knappt går att bygga hyresbostäder på kommersiella grunder. Ska det bli några hyresbostäder byggda blir det genom kommunal välgörenhet. Det vill säga att byggandet och driften blir subventionerat.

Det var ju ett näpet tonläge men i och för sig väntat från den pottkanten.

Dessa kostnader bara inledningsvis. Framtida kostnader med nuvarande framtidsutsikter ger inte hopp om lättnader för statskassan. Rent generellt är prognosen för just somalier särskilt nedslående.
Allt kommer att resultera i ett gigantiskt minus.
Vi har helt enkelt inget behov av denna ”begåvningsreserv” som har visat sig vara så svåranpassad.

Tiggeriet är tydligen inte tillräckligt lönande. Det verkar varken räcka till uppehälle eller resan hem.
En sådan verksamhet borde självdö om det inte vore för dessa ömhjärtade som ser till att allt inte bara fortsätter utan också växer i omfattning.

Schweitz tradition med folkomröstningar passar förstås inte alls eu-byråkraterna. Det blir för mycket demokrati!

Samtidigt som förövare och krigsförbrytare ges samma skydd här?

I det mångkulturella paradiset vandrar lejon och lamm fredligt sida vid sida.

Det finns ingen anledning för oss reda ut detta.
Har vi inte problem så ska vi skaffa oss, är det målet?

Alla dessa noaord! Förr kunde inte djävulen kallas så utan fick omskrivningar som Hin håle eller Den Lede osv. Likaså var det med vargen som fick heta gråben för man inte skulle dra olycka över sig.
I dag gäller det alltså neger som förvandlats till svart, färgad och ……och vad följer när inte heller det går för sig för att det kränker någon? Pigmenterad?
Har vi inte passerat gränsen för det rent löjliga?

Hade Per-Albin Hansson levat och verkat i dag hade han säkert varit Sverigedemokrat.

2014-01-24

Oppositionen vill förstås hänföra underskottet till Alliansens skattesänkningar för att ha ett slagträ i debatten.
Däremot låtsas ingen av dem om den skenande kostnad som invandringen innebär. Att det är möjligt att förbigå denna elefant är symptomatiskt för det svenska debattklimatet.
Det är så groteskt att det gränsar till komik om det inte vore så allvarligt för möjligheten att hålla kvar vår uppbyggda välfärd.

Alla dessa heliga kor som går omkring på indiska gator och förorenar. De kommer att bli vår undergång!
Kosttrender kommer och går och detta är bara marknadsföring av den närmast religiösa vegetarianismen.
Därmed inte sagt att det alltid måste vara kött i alla måltider.

Horace Engdahl:
”Som svensk blir man dummare på engelska, och den första konsekvensen tycks vara att man inte märker det.”

2014-01-27

Regeringens mål tycks vara att skapa ett samhälle sprängfyllt med konflikter vad de än säger om motsatsen. #svpol #dinröst

2014-02-01

Journalisternas avsikt är att hålla oss illa underrättade om vad som verkligen sker och vad som är viktigt.

När vi börjar tvivla på politikernas goda avsikter stormar journalisterna till undsättning för att lugna oss. Sov tryggt vidare.

2014-02-09

Och Greider gråter över fälld leninstaty. Sörjer han berlinmurens fall också?

Hur går det att diskutera fallande skolresultat utan att ens i en bisats nämna det stora inflödet av helt nollställda nya elever?

Man lär så länge man lever: Övade inför attentat – sprängde sig själva

Realistiskt i överkant men lärorikt för de överlevande.

En självsanering inom branschen. Inte mig emot.

Om du inte reagerar på att jag sitter mitt uppå matbordet med korslagda ben kan det bero på att du också har skräddare i släkten.

För att uppnå klimatmålen får vi upphöra med all mänsklig verksamhet utöver näverslöjd.

Vi flyr från den påtvingade mångkulturen.

Risken är överhängande att vi blir utbytta. Bytet är redan i full gång!

Med nya innevånare i denna takt kommer vi att vara en etnisk minoritet här inom några tiotal år.

Har jag missat murmeldjursdagen? Bättre sent än aldrig men duger det med en grävling i brist på murmeldjur?

Merparten av migrationsverkets ärenden skulle överhuvud taget inte behandlas. Inte första asylland och kastade id- och resedokument.

Hur går det med den schweiziska urbefolkningen då?

Islam är bokstavligen livsfarlig. Bombinstruktören som sprängde hela klassen är ett slående exempel.

Sverige används bara som en språngbräda för egna nationella intressen. @Soranismail skiter fullständigt i Sverige.

Den i särklass största missen som skolutredaren Lewin gör är att helt bortse från att alltfler elever inte ens kan svenska. Betydelselöst?

Vi ska inte låta pajasar som Soran och Özz få husera fritt på bästa sändningstid. Det är ett kvalitetskrav.

Den form av antirasism som har pågått senaste åren är lika urspårad som feminismen. Extremism!

Islam är bombernas filosofi. Du skall icke tänka, bara lyda.

Alla människor har lika värde, mördare som profet, helgon som asket.
Hitler, Stalin och Mandela, alla är vi lika mycket värda.

Med den politiska slagsida som SR/SVT har förstår jag att det innebär en omänsklig kraftansträngning att vara opartiska. Dömt att misslyckas.

Vänliga veckan: En vecka av andhämtning och uppladdning så att man orkar vara elaka resten av året?

Eftersom det anses rasistiskt att överhuvudtaget påtala problemet kommer det bara att öka.

Sveriges elefant är betydligt större än Finlands. Ju större elefant man har desto svårare att bedriva undervisning. Enkelt.

Nej, helvetet är sedan länge avskaffat och ersatt av vård. Himmelriket får man bekosta med egna medel.

Åldersfixeringen har bitit sig fast i oss med personnumret. Ett medlemsnummer räcker. Löpnummer till löpare.

I den svenska aningslösheten får man inte utgå från att folk ljuger, även om det är helt uppenbart.

Först tvångsintegrering i skolan och sedan inkvoterad förtur i bostadsområden med för mycket svenskar. S-politik!

Om de rödgrönas inställning i invandringsfrågan är fullkomligt orimlig är de högerliberalas i stället osmaklig i sin Darwinism.

Är stenkastning en arabisk dialekt? Får bomber och stenar tala när argument saknas! Bara lite spännande kulturyttringar, ingen fara.

Kan vi lita på att det är den somaliska eliten som kommit till Sverige? För att bidra till välfärdsbygget duger bara de allra bästa.

Det har jag också undrat. Inga kunskaper som efterfrågas i Sverige vad det tycks. Kanske inte någonstans i världen.

Till Sverige har det sökt sig sommelierer i tusental. Precis vad vi behöver. Ursäkta, felläsning….

Då är det kanske gruvdrift och inte rennäring man ska syssla med i norr?

Nej kanske inte men det går inte att leva på enbart frisk luft.

Oroande att det finns hela sju extrema partier i riksdagen.

Är det elefantsjukan nu igen?

Migration är bra för somliga men inte för oss som ska försörja alla i obestämd framtid. Vi har nog med vårt.

Eu:s fria rörlighet sitter överallt och tigger eller är på stöldturne. En frihet vi längtat efter.

Måste man verkligen tolerera allt för att inte bli kallad intolerant? Det finns gränser!

Vi är det i särklass mest extrema landet i detta sammanhang.

Svt och sr vill uppfostra oss men jag vägrar att bli pekinnad! Hela min varelse gör uppror mot sådant översitteri.

Vi är på goda grunder minst av allt lugna. Vi som inte lever i en självsuggererad lyckovärld.

Fråga LO och svaret blir att det aldrig kan bli för mycket skatt, särskilt om det ser ut som om de rika får betala mest.

Utöver risken att bli påkörd bakifrån och inte minst risken för fotgängaren när var tjugonde bilist inte stannar.

En lysande ironi men med dagens debattklimat kommer säkert många att vara osäkra på om det verkligen är ironi.
Som att verkligheten ofta överträffar dikten är det fullt möjligt att detta upprop skulle kunna finnas på riktigt liksom åsikterna.
Människor som till exempel Özz Nujjen och några till existerar bevisligen…

Nu är du uppe i 200%, nej det går aldrig. Du får nöja dig med 100% som vi andra…

2014-02-17

Om det nu är så att vi varken gillar mångkultur eller EU:s klåfingriga överstatlighet så ska det visa sig när vi röstar fram våra representanter. Vi vill inte bli tillrättavisade av ett extremt marginalparti som aldrig tagit demokrati på allvar.

2014-02-18

Blir sammanhållningen och solidariteten bättre i ett mångkulturellt samhälle? Tror verkligen regeringspartierna på allvar det?

Moderatorn får faktiskt ursäkta att en diskussion om bostadsbrist oundvikligen spårar in på frågan om invandring.
Det är så uppenbart att det uppstår bostadsbrist med den visserligen officiellt reglerade invandringen men i praktiken helt okontrollerade.
Det väller in folk som ska bostäder och det byggs inte i den takten vilket medför att föräldrarna får har barnen boende hemma på obestämd tid.
Men dessa sakernas tillstånd låtsas politikerna inte om när frågan om bostadsförsörjning kommer på dagordningen.

Som vanligt från miljöpartistiskt håll en enastående enögdhet i sitt engagemang för folkrätt och mänskliga rättigheter.
Era ställningstaganden, vad de än handlar om, saknar helt proportioner och blir därmed inget man kan ta på allvar.
Kom tillbaka till vår värld om det ska bli någon vettig dialog.

Glesbygden glesare och tätorten tätare.

Inget förvånar oss numera. Vi sticker ut i alla sammanhang som mer eller mindre extrema.

Har det aldrig fallit svenska politiker in att det inte är våra närmaste grannländer som är extrema utan vi?

I Proletären riskerar du att möta gengångare som Sven Wollter.

Hur mycket kurd är en kurd i Sverige? Är han till hälften kurd och hur länge då?

Det var en assyrier på svt debatt som tyckte att han kunde vara 100% assyrier och 100% svensk samtidigt. Det tvivlar jag på.

I så fall är jag 200% svensk! 😉

Alltid ska man vakta sin tunga så att det inte slinker med någon oborstad sanning. Eller tangenter handlar det om.

Högerextrem är man när man befinner sig till höger om @Aftonbladet .
Det ser ut som ett omvänt samband. Om vi skulle ta och minska kr/elev för att se?

Satsa på @miljopartiet om du vill att dina barn ska bo kvar hemma hos sina föräldrar tills ragnarök.

2014-02-20

En myt som envist biter sig fast för att den ständigt upprepas av naivister från det verklighetsfrämmande folket.

Ser inte passmyndiheten att svenska pass ingår i lönande brottslig verksamhet? I slutändan skaffar vi oss enorma försörjningsproblem.

Kan så bli men inte lätt att förklara inför väljarna efter all denna uppskruvade skenfäktning.

Jag är rädd för det. Inget kan uteslutas från sådana som inte vill ha sina cirklar rubbade…

Ibland undrar man om det är en blåögd naivitet som styr eller om det är en utstuderad avsikt. Ja något miljöpartistiskt…

Även @socialdemokrat :erna har lovat att minska arbetslösheten till rekordlåga nivåer genom import av hundratusen nya varje år.

@socialdemokrat räknar med att kunna lösa bostadsbristen genom att bibehålla nuvarande höga invandring. Kommer de att lyckas? Nej!

Denna guldgruva som invandringen är, måste den finansieras?

Initiativrika entrepenörer som ska hjälpa oss att behålla och vidareutveckla välfärdslandet. Vårt framtidshopp!

Den lönsamma invandringen behöver tydligen mer pengar för att gå runt.

Sverige är extremt lockande, inte för det behagliga klimatet utan för den helt villkorslösa evighetsförsörjningen.

I dag ska vi lära oss att ta ut satsdelarna. Vi börjar med suspekt och prejudikat…

På vitvaruavdelningen har man fullt upp med att analysera vithetsnormen.

Efter den rostfria brödrosten lanseras nu det gästfria hotellet.

Är det i sur desperation som DN försöker pressa det sista ur den citron de kallar ”Det romska registret”?

Dags att införa FAS4 om inte alla får plats i FAS3.

Nej, svt/sr menar inte allvar om opartiskhet, det är munväder och rökridåer utlagda till förvirring.

”Den som lever i skuld är icke fri.” En liten egenhet i det administrativa systemet bara, lätt fixat!

Utmätning av bilarna vore det första som skulle prövas. Tänk om man varit kronofogde, så spännande livet varit!

När jag tittade ut i vinterlandskapet var det helt tomt på grader. Helt nollställt.

Att kalla alla dessa jihadister för svenskar, är inte det bara en lek med ord?

Vi låter nyanlända bygga bostäder åt varandra. Kostnaden trollas bort i denna evighetsmaskin. Allt går runt.

Detta måste vara ett eget påhitt. Vi importerar arbetslösa utöver våra egna det är helt uppenbart.

Oavsett Phillipskurvan kan inte receptet mot arbetslöshet vara att fylla på med fler icke efterfrågade.

Nu har du hamnat inne i ett eget önsketänkande. Ta en titt på vilka som är arbetslösa. Främst invandrare.

Att härbärgera arbetslösa invandrare vill väl ingen men inget problem med de som jobbar.

Men slutsatsen kvarstår: Vi behöver inte den typ av arbetskraft som nu kommer i stora skaror.

Och du har den bisarra iden att inflyttad oefterfrågad arbetskraft inte ökar arbetslösheten?

Dumheter! Vi tar förstås hand om våra egna arbetslösa men varför fylla på med fler?

Med det resonemanget skulle inga länder tillåta barnafödande utan importerar allt folk.Stolligt!

Vi har tagit vår del av det betungande asylmottagandet, nu får andra ta över. Vi är övermätta.

Globaliseringen gör att jobben flyr men hit kommer i stället folk som vi inte har arbete till. Glasklart!

Tidningsredaktionerna vrider sig i inre plågor och laddar upp med galla inför en ny dag. Siv gjorde gott intryck på mig.

Skavlan fick henne inte att tappa fattningen. Svenska tidningar hade gärna velat visa ett monster men tji fick de.

Det måste ses som ett mycket tunt underlag för den slutsatsen. Korporativism och judehat måste finnas med.

Judehatet är en oundgänglig del av nazismen.
Utan judehat ingen nazism. I stället fascism.

Nej inte alls. Judehatet vet du var det finns.

Har du inte hakat upp dig på Phillipskurvan? Nu har vi att göra med mer direkta faktorer.

Det handlar inte om utrymme utan begränsade ekonomiska möjligheter att ta hand om världens alla nödlidande.

De var mycket länge sedan invandringen hade något positivt att tillföra oss. De som kommer hit har alldeles fel kompetens.

Ja, försök du att med lite god vilja trolla bort arbetslösheten. Vi väntar spänt på resultatet.

Nej, det behövs ingen invandring och särskilt inte med motiveringen att arb-lösheten har minskat.

Om du studerar platsannonserna så efterfrågas inte somaliska analfabeter.

Ska vi fortsätta med denna altruistiska välgörenhet måste vi hitta guldgruvor att ösa ur.

Vi var för länge sedan passerat gränsen för vad som är ett rimligt åtagande i asylmottagning.

Varför måste Sverige utmärka sig som fullkomligt extremt när det gäller invandring.

Våra grannländer betraktar oss som sinnesförvirrade i vår naiva blåögdhet. Som varnande exempel.

Okunskap? Det är väl närmast kunskap som förklarar hur vi behandlar romer: http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-bryta-romernas-tiggeri-och-utanforskap/

Detta är ett påhittat problem. Skulle inte svenskar vara i stånd att föröka sig själva?

Det du förespråkar är ett helt ohållbart sätt att lösa eventuella demografiska problem på.

Detta behov av välutbildat folk är just det som INTE täcks av nuvarande invandring.

I stället får vi hit folk som aldrig kommer att bli anställningsbara utan kommer att vara eviga bidragstagare.

Dessa eviga bidragstagare är vad du kallar våra pensionsräddare. Tror du verkligen det?

Det enda du uppnår med din omhuldade invandringpolitik är att vi gamla blir en minoritet här.

Är det ditt mål att gammelsvenskarna ska bli en etnisk minoritet i sitt gamla hemland?

Du anser att alla har rätt att komma hit och ta del av vår hårt ihoparbetade välfärd?

Rätt att komma hit och bli försörjd utan att ha bidragit med något och inte heller kommer att?

En del tror sig ha mandat att skänka bort Sverige. Trolöshet mot huvudman kallas det.

I förorten sitter mångkulturen och tuggar khat. Inne i centrum sitter en annan mångkultur och tigger.

Dina välfärdsräddare befolkar socialkontor, akuter och fängelser.

Irrelevant vilka faktorer som styr arbetslösheten i frågan om vad nytillkomna betyder.

Finns det redan fyrahundratusen arbetslösa kommer mängder av nya okvalificerade att förvärra.

Är det några andra än vänstern som förnekar att Nordkorea är marxistiskt?

Kina måste också ses som en marxistisk diktatur men har insett planekonomins omöjlighet.

Som sagt Kina övergav planekonomin till fördel för marknadsekonomi av praktiska skäl.

Du är lika uppenbart fixerad vid att invandringen inte alls påverkar arbetslösheten. Förbluffande!

Du kanske tillhör de renläriga marxisterna, de som vet bäst? Hur det egentligen skulle vara.

En vänster som fortfarande har käpphästen om klasskamp?

Min syn är att ta hänsyn till verkligheten och inte hänge sig åt orimligheter.

Jag är tvungen att återgå till grundfrågan: Vi kan omöjligen ta hand om världens alla fattiga.

Det du ser är helt enkelt Marx ideer i praktiken. Det blir på det viset eller värre!

Vi har tagit hand om en oproportionerligt stor andel nu och borde ha tvärstopp för att hinna ikapp.

Av praktiska skäl och överlevnadsskäl är vi tvungna att exkludera folk. Vi måste begränsa våra åtaganden.

Vi är i första hand skyldiga att ta hand om oss själva som stat. Inte slösa bort skatten på fel saker.

Sverige har skickat väpnad trupp till Syrien maskerade till jihadister.

Är andra partiers historieskrivningar preskriberade?

2014-02-23

Vill vi ha kvar ett fungerande välfärdssamhälle kan vi inte fortsätta med detta asylmottagande. För dyrt.

Då får vi i rättvisans namn alltid ge Vänsterpartiet en känga för deras blodiga förflutna varje gång partiet nämns.

Genom lite omfördelning skapas resurser ur ingenting. Så behändigt. Att ingen tänkt på det förr.

Att sparka uppåt eller neråt ekar ihåligt som tomt testuggande från vänster.

De enda vinster som uppstår i asylverksamheten hamnar hos Bert&Co. Resten är ren förlust och inte måttlig.

Asylinvandringen är en formidabel gökunge som tränger undan all annan välfärd som var tänkt för oss.

Om du vill bidra med egna pengar till välgörenhet är det din ensak. Blanda inte in våra gemensamma pengar.

Det måste vara höjden av orättvisa att bara ge vissa livstids försörjning av oss och inte alla.

Jag tror bestämt att du kört fast med din maktanalys och din phillipskurva. Försök med något bättre.

Problemet med bilprovningen är att allt ska fungera på bilen samtidigt.

Var försiktig med alltför närgångna marxstudier, tankarna går lätt i baklås.

I vänsterpartiets Sverige har staten fullständig tillgång till ditt lönekonto.

Burkan är egentligen ett mycket effektivt myggnät.

När Marie Demker gör en utredning om SD, får den samma tyngd som om SD utreder kommunismen?

Bistånd borde vara ett privat åtagande. Blanda inte in staten.

Nu, måndag, en blodig välhängd radhusbiff 🙂

Tänk om LO fått igenom sina löntagarfonder, då hade Sverige haft gyttjebrottning med Albanien. LO borde hålla sig till fackligt arbete.

Det är en hälsoplikt, en uppoffring för en god sak som belönas i nästa liv möjligen.

Vinden har vaknat och jag är nyuppstigen.

Reinfeldt är i full färd med att skaffa sig ett nytt folk. Tydligen har vi inte skött oss.

Vi svenskar ska ersättas av syrier och somalier eftersom de är mycket bättre välfärdsbyggare.

Inte visste jag att Somalia har ett hockeylag.

Ajdå, bandy kallas det. Såg inte överskriften.Samma koketteri som när klassrumsinteriörer visas och alla är svarta.

Det verkar inte som att det kommer att gå med nuvarande korvstoppningsmetoder.

Antingen har @Centerpartiet inte fått fram sitt budskap eller är det just det de fått.

Annars skulle slow food kunna vara detsamma som segt kött helt enkelt.

Ugandas antigaylag, motsvarar det Somalias bandylag?

2014-02-26

Hanne Kjöller har missförstått syftet med Avpixlat. Där står i första hand det andra tidningar avsiktligen utelämnat.

Är det denna nysvenska som lärs ut på SFI? Orwellska för journalister och riksdagsledamöter.

Jag som tänkte ta sovmorgon 🙂

Ska vi ta ifrån Norge våra sköterskor?

Sååå, han kanske rentav handlade i självförsvar?

Vi har ingen anledning att vara toleranta mot dumheter: Sant eller falskt är inte det avgörande

När det börjar knaka i mångkulturbygget påbörjas ett toleransprojekt. Vi ska uppfostras till att acceptera dumheterna.

Givetvis måste vi behandla folk olika.Det gör alla länder.Rättigheter är nationella.

Tolerans, det är att lägga sig platt och låta sig köras över av enfald när den är importerad.

Strålande! Det blir lika bortkastade pengar som de Schyman eldade upp senast.

Otroligt långsökt! Nykterhetsrörelsen liknar mest en frireligiös sekt som utsett alkoholen till djävulen. Liknar antirasisterna.

Kan man vara både rå och hårdkokt?

Det kallas fri rörlighet för människor och varor…

Något för Schyman att bränna upp, 100 000 kr från @ozznujen

Systematiskt statistikfusk på Arbetsförmedlingen

Jo, bortkastat, förfelat och förött. Till ingen nytta och ingens glädje. Men låt honom hållas.

Så är det. Somliga av oss är döda. Det får vi leva med.

Kommer vi svenskar att kvalificera oss som ursprungsfolk?

Skulle samer vara en utsatt grupp? Särskilt gynnad skulle jag hävda! Samesketch med Robert Gustafsson massanmäls

Waberi? Men det är en helt annan sak. Islamisterna måste strykas medhårs annars blir de griniga.

2014-02-28

Med tanke på osäkerheten är det helt överflödigt att publicera några opinionsmätningar. SMHI är ett under av precision i jämförelse.

När hoppet är ute återstår endast den sjuka humorn.

Nu har @vansterpartiet börjat närma sig livets väsentligheter, sina kärnfrågor: ”(V)ill få männen att sittkissa”

2014-03-01

Orden rasism och hat har blivit så grundligt devalverade att de inte duger till annat än som meningslös utfyllnad i texten.

Vårt bidrag till rymdforskningen: Att skicka upp herr Fågelsång, gång på gång.

Varning: Håll Miljöpartiet borta från makten! Miljöpartiet lovar att försörja alla :

2014-03-02

Säkerhetsventil.

Vem vill vara fårskalle i det politiskt korrekta herdelandskapet? Är jag i behov av god man?

Trots allt tal om arbetskraftsbrist är det bara arbetslöshet vi har att erbjuda.

Han, brevbäraren, kan förstås dela ut Vänsterpartiets valsedlar utan samvetsbetänkligheter. Ska brevbärare få styra demokratin?

Om det nu mot förmodan inte finns någon svenskhet, vad ska då alla dessa somalier integreras till?

Undrar om den fåraktige Ullenhag är medveten om detta. Säkert, men håller masken så väl att han själv tror på uppdraget.

Upplev du också mångkulturens inneboende sprängkraft i ett skyddsrum nära dig. Medtag vapen och proviant för obestämd tid.

På ett annat ställe i DN: ”Rasifierade personer ingår inte i tilltalet”. Dimman sänker sig över hjärnkontoret.

2014-03-03

Om vi i så fall inte alls är så rasistiska som det hävdats. Något fel är det ändå på oss. Naiva, godtrogna, lättmanipulerade, lättlurade. Det uppstår ett allvarligt fel om man låter hjärtat styra över hjärnan. Man blir utnyttjad!

2014-03-05

Den politiska korrektheten har lagt en förlamande hand över allt viktigt beslutsfattande. Man har anpassat sig till verkligheten i stället för att ta itu med den. Önsketänkande och dålig fantasi har bestämt hotbilden.

Alla har inte samma rättigheter. Rättigheterna hänger samman med medborgarskap. Vi skulle bli fullständigt dränerade om folk fritt kunde få komma hit och ta för sig av ”rättigheter”.

Ja ett mycket lockande skäl är att utan krav och utan att bli ifrågasatt bli försörjd livet ut.

Det är väl ingen större samhällsnytta med att springa fort eller vad det nu är hon håller på med.

2014-03-06

Det är den gamla vanliga elefantsjukan som drabbar alla statliga utredningar. Den mest uppenbara förklaringen som alla inblandade borde se och notera, om den sägs ingenting.
Inser de inte själva att de gör sig till åtlöje med ett sådant beteende?
Det vilar en tragisk komik över verksamheten.
När ska detta sjukdomstillstånd upphöra?

Som upplysning för de stackare som krälar fram i jämmerdalens dunkel: Generositeten sker med lånade pengar.

2014-03-07

Så har man nått den aktningsvärda åldern då man kan vända på alla kostråd, alltså mera rött kött och mättat fett. Känns lugnt.

Vi hade kunnat spara på många plan, haft anständiga äldreboenden, fungerande skolor plus ett försvar värt namnet.

Det kunde alltså ha blivit så att rätt man mördades? Intressant värdering.

Åsiktskorridoren: De enkla sanningen att om du tycker illa om invandring och mångkultur kan du inte arbeta som journalist. Vi ska pekpinnas!

Mina barn, förvänta er ingen framtid! Hitresta lycksökare har företräde till jobb och bostäder. Ni kommer i sista hand.

Det blir allt trängre hos arbetsförmedlingen. Det kommer folk från hela världen till denna hopplösa väntan på jobb som inte finns.

Morgonbön: Mitt dagliga mått av lärksång, giv mig i dag!

På portalen till Rinkeby torg står det inte ”Arbeit macht frei” som jag tyckte vid första påseende.

Nu drar snögubbarna norrut till sina övervintringsplatser nära polen. Alltså inte Polen.

Redan det att inte kunna svenska men ändå räknas som svensk låter paradoxalt.

Krim, det låter lite illegalt, lite brottsligt. Förekommer det lik i garderoben?

Bland annat skulle vi gamlingar äta mer kött visade det sig. Tro på vad du vill och bli lycklig.

Uppstår det något brysselkorridorssyndrom när man varit där för länge?

Någon sådan rättvisa kommer vi aldrig att få se. Vi får agera korkad mjölkkossa.

2014-03-08

Islams rätta ansikte: Våld, intolerans och lättkränkthet.

Det kanske ligger i linje med att dela på arbetslösheten?

Den enda sport som imponerar på mig är stavhopp. Uppdraget verkar helt orimligt.

Vad än dessa sk antirasister anser sig motarbeta så är det inte rasism. De lever i en sekteristisk bubbla borta från verkligheten.

2014-03-09

Något för DO, de utslagna blev helt klart diskriminerade som i all tävlingsverksamhet.

Jag har fått en hackspett som stamgäst.

I Sverige råder en specialform av demokrati som skulle kunna kallas ”Det enögt röda proletariatets diktatur”, utarbetad genom decennier av hjärntvätt.
Den politiska maktkamp som pågår på vänster-högerskalan är en ren skenfäktning om struntsaker. I stort tycker sju partier lika och särskilt när det gäller Sveriges viktigaste framtidsfråga.

Vi kanske ska dra fram allt våld som kommunisterna ligger bakom? Det är inte lite det! Allt ryms inte här.

Vänstern älskar att provocera fram våld för att sedan kunna protestera mot det. Våld är deras arbetsmetod sedan gammalt.

Lugn, bara lugn. Varför låta en Ullis förstöra ditt goda humör?

Kriminellt var ordet.

Kommunismen har aldrig funnits? Det kunde alltså varit ännu värre?

Vänstern talar om tolerans men spyr oavbrutet galla över oliktänkande.

Den undergrävda nationalstaten ger fritt utrymme för etniska motsättningar och omöjliggör social välfärd.

Vi? Ni inom vänstern är förhäxade av rastänkande och perverterad feminism. Sväljer islam utan eftertanke.

Redan från begynnelsen var @miljopartiet ett extremistparti och verkar hålla sig till den linjen.

Den låtsaslek som asylprocessen innebär i Sverige ingår i planen att förvandla oss till samma härliga kaos som i mellanöstern.

Eller är det kanske konservatismen, den som numera lämnat moderaterna?

Då får jag äran att utnämna dig till avgrundsvänster av Nordkoreatyp. Hoppas kostymen sitter bra.

Siså, det har du koll på. Eller snarare en gissning utifrån egna ideer?

Splittringen av arbetarklassen, om det nu verkligen finns någon sådan, har ni skött själva på ett effektivt sätt.

Miljöpartiets givmildhet vet inga gränser:

Som hemläxa får du läsa på vad fascism och rasism betyder. Innan dess kommer vi att tala förbi varandra.

Vilken konservativ vill ha högre invandring?Inget kommer då att bli som förr utan i stället barka åt fanders som vi redan sett.

Antifeminism är också ett självförsvar!?

Det må vara men då är de mera som liberaler. Individuell frihet får inte välta hela samhllet över ända.

Du vet lika väl som jag att invandringen är en enorm förlustaffär förutom alla övriga komplikationer.

Tugga du dina marxistiska teser tills det svartnar för ögonen. De är lika oanvändbara nu som då.

Nej @Nyheter24 är verkligen ingen seriös sajt utan håller på och skenfäktar med egen agenda. PK med vänsterskruv.

Detta uppskruvade tonläge när det är vänstervåldet vi borde inrikta oss på. Vänstern gör allt för att provocera just nu.

Nazister är en obetydlig minoritet, det finns annat att vara rädd för. Förhållanden som underminerar hela samhället.

Ibland är det knepigt att vara filosof. Hur man än vänder sig så blir det fel.

2014-03-11

Är det kanske dags att komma upp ur ditt ideologiska mullvadshål och vidga dina vyer lite? Nazister är en nullitet.

Du är förd bakom ljuset. Det är länge sedan invandringen tillförde oss något positivt. Nu fyller de bara arbetsförmedlingen.

Njae, nu svävar du väl ändå iväg mot flummiga höjder. Man måste se om sitt hus! Vi kan inte ha smörgåsbord med svängdörrar.

🙂 det skulle varit en syn för gudar!

Jag oroar mig däremot för följderna av den närmast farsartade asylcirkusen som pågår. Vi går på knäna! Inga bostäder eller jobb

Det här har vi gafflat om tidigare och jag vidhåller att vi saknar både bostäder och arbeten för folk utifrån.

2014-03-15

Att Sverige kan fortsätta i detta spel är fullkomligt sanslöst. Allt är så uppenbart och genomskinligt lurendrejeri att vi får ett internationellt anseende som världens mest korkade och lättlurade land. Landets företrädare kallar verksamheten humanitär och förstärker därmed bara bilden av oss som obotliga fårskallar.

Ibland ter sig livet som en transportsträcka bland transpersoner och transfetter. En vandring i lösan sand…

De fascistiska antifascisterna dyker upp i tid och otid.

Var är mina lärkor? Som bortblåsta.

I dag ska jag äta två middagar, en förmiddag och en eftermiddag.

Det märks på tonläget att hela medievärlden är infiltrerad av vänster- och miljöpartister när en betydelselös spillra nazister ska skildras.

Har vi inte nog problem med inhemska romer?

Varför skulle @vansterpartiet få styra över vem som får diskutera vad med vem?

Alltid finns det någon som blir illa till mods vid politikerbesök på äldreboende. Förbjud allt!

2014-03-16

Vänstern målar hakkors för att få anledning att demonstrera.

Det ligger i vänsterns intresse att måla upp en handfull nazister som ett akut samhällshot.Därför frågar man sig vems hakkorsen är.

2014-03-17

En riktig känsla. Något ÄR fel.

Yrvaket ser politikerna skörden av sin egen draksådd! Det utlovade lyckoriket är längre bort än någonsin.

Sent ska syndarna vakna efter att ha blundat och förnekat i decennier.

Jag tror mera att de föraktar oss för att vi är så lättlurade och att vi inte ser upp till Mohammed.

@interasistmen värjer sig mot sanningen eftersom den kan de inte hantera. Förtal och självgodhet är deras fack.

Att ta oss ur den dynggrop som politikerna har satt oss i blir våra barns uppgift. Ett sådant arv! Jag skäms.

Vi tar det som en liten piruett då!

Visst är det så. Ställda inför verkligheten anser sig muslimer ha en överlägsen tro när inget annat går deras väg.

Den rikligaste förekomsten av fascism är i Henrik Arnstads huvud. Låt den stanna där!

Nu har vänstern varit framme igen. Deras nya arbetsmetod: Nazisymboler mötte skolelever

2014-03-18

Fascismen är en så marginell företeelse och det mesta av den finns i Henrik Arnstads huvud.

Mer oroande än en handfull nazister är att det går tusentals marxister lösa i samhället utan att någon reagerar.

Sanningen ska omformas till att passa för ändamålet. Meningen är inte att jag ska bli upplyst utan tillrättavisad.

Ett arbetsmiljöproblem. Gör som vid kärnkraftverk: Byt kläder och behandla dessa som lågaktivt avfall.

Vindkraft måste ses som en rätt snurrig verksamhet.

När det faller manna från himlen är snöskyfflarna redan undanlagda på vinden. Får göra snögubbar av eländet…

Fascister på hjärnan eller tomtar på loftet spelar ingen roll. Ut kommer grodor…

En tanklös givmildhet som lockar hit tiggare i tusental.

Twittra lite försiktigare, max 50 tecken 🙂

Nej, livet är ibland som en kalkonrulle.

Ja naiv är han verkligen men inte som han själv tror:

Välj vänster eller höger, det spelar ingen roll. Resultatet blir detsamma.

Vi kanske skulle ta och stänga Öresund. Bara på prov…

Vi kanske skulle samla till en domkyrka att byggas i Riyad?

Maktspel om krims-krams vid Svarta Havet.

Den möjligheten sker på vår bekostnad. Tältläger här?

Det är meningen att invagga oss i trygghet på vår väg mot avgrunden. Framtiden kallas det visst.

Skulle det räknas som mänsklig rättighet att tigga här?

Och du tror dig sitta inne med visdomen?

Förslaget att kremera Mao väcker protester. Mao och Lenin borde tas om hand som miljöfarligt avfall. Dags att kremera Tutankamon också?

?? Trots vänstern misslyckande på alla plan fortsätter medierna och partierna att tävla med varandra i vänsterpolitik.

Då skulle jag säga att den rödgröna sidan inte är mycket bättre.Särskilt mp som vill fylla på med folk som vi inte behöver.

Nej uppenbarligen inte. Se bara på kön med arbetslösa. Man kan inte leva på att ta hand om varandra. Det går inte ihop.

Varför är vegetarianer så våldsamma och blodtörstiga? Är det något som saknas i deras köttfria diet?

En mer eller mindre militant vegan måste man se upp med.

Om svaret är ”yxskaft”, vad är då frågan?

Trots avigt läge strömmar folk i tiotusental hit för att ta del av vår välfärd:Arbetslöshet i 40 år och sedan pension.Lysande affär för vem?

En evighetsmaskin där välståndet upprätthålls genom att vi köper varor av varandra. Inga tillsatser? Olja eller jäst?

Varför dalta med dessa unga män och kalla dem flyktingbarn? Alla länder genomskådar bedrägeriet utom Sverige som briljerar i godtrogenhet.

Om dessa sk ensamkommande verkligen vore barn skulle de genast skickas hem till sina föräldrar. Vad gör de så långt hemifrån?

Ensamkommande sk flyktingbarn? Håller vi på med internationell kolloverksamhet? Nej vi är bara utsatta för bedrägeri!

Man måste vara ovanligt hårdhudad för att kunna ställa upp i ett sådant sammanhang. Närmast övermänsklig.

2014-03-21

Glöm för all del inte att punktera myten om invandringens positiva effekter. En svårartad myt i vissa kretsar.

Vi som inte sväljer myterna från @ossallanu har verkligheten på vår sida. Bubblan kommer att spricka men det är sorgligt att det ska behövas

Stick hål på de myter som florerar på @ossallanu om invandringens välsignelser!

Nu har du bestämt rört ihop det ordentligt med någon vänsterpamflett.

Skulle inte Sverige kunna utropa sig till en fristat, fri från islam? Ett ställe på jorden utan detta djävulens påfund.

Tala om mytspridning! Mytbildning och mörkläggning står @ossallanu för.

2014-03-22

Nu erkänns plötsligt elefanten i Pisa-undersökningen. Storsatsning på svenskundervisning!

Om något är äkta så är det ens egen upplevelse av sin barndom! Vem skulle annars veta?

Man måste ha mycket bristfälliga kunskaper i biologi om man anser att homosexualitet är något annat än en avvikelse.

Jag lägger absolut ingen moralisk värdering i begreppet avvikelse. Homofobi är heller inget för mig.

För säkerhets skull har jag skaffat mig en skottsäker skottkärra.

Man skulle kunna säga att de tar våra bidrag, inte våra jobb.

Dock är mångkulturen lika skrämmande.

Varför ska inte vi svenskar kunna ha en nationell stolthet utan hela tiden rulla oss i stoftet på detta självförgörande sätt?

2014-03-23

Nej så långt vill jag inte dra jämförelsen. Men tillräckligt oroande.

Däremot tycker jag att kommunister utgör ett större hot än nazister. De är betydligt mer infiltrerade i samhället.

Av två usla alternativ väljer jag ingetdera.

Fördomar är erfarenhet. Ett motto lika gott som något.

I ställer för att dra lärdom av andra länders dåliga erfarenheter av mångkultur kommer Sverige att bre på ännu mer av samma.

Man har aldrig full koll på läget utan är tvungen att klara sig med det man vet. Användbart men visst kan man missa.

Slumpen kan ta de mest oväntade uttryck.

Sammanhållningen och solidariteten är borta för evigt som resultat av mångkultursprojektet.Hade de verkligen väntat sig något annat?

Det överskott som skapar välfärd tror sig vänstern ska uppkomma genom att förbjuda fritt företagande och beskatta förmögenhet.

De ansvariga är förblindade av altruistiskt godhetsvansinne och förstår inte effekterna av sina handlingar.

Forskare hävdar att……osv, osv…
Jag kan väl också googla lite!

Nej dessa är noooga utvalda och helt ofarliga. (Tror jag. Hoppas jag.)

Prova någon diet! Det finns dieter där man inte äter!

Här vädrar Fridolin sina tomtar på loftet: Rasismen göds genom historielösheten http://debatt.svt.se/2014/03/24/rasismen-gods-genom-historielosheten/

Om begränsningar av något slag skulle göras borde de riktas mot det skendemokratiska Vänsterpartiet.

Allas lika värde? Skulle det gälla även Hitler och Stalin? Sanslöst tramsigt! Vi har det värde vi gjort oss förtjänta av.

Det vimlar av myter i Ullenhags anda, bubblor utsläppta från regeringshåll. De brister lätt och måste hela tiden förnyas.

Nej Sverige är mest känt som terroristbas. De tränar här innan de ger sig ut på jihad.

En gång trodde jag att jag hade fel men jag misstog mig;-)

I dag tänker jag gå upp som en sol men hur kommer jag ner?

Risken är att det blir som en pannkaka…

Det bubblar friskt från många håll.

Vi får se var jag hamnar och var jag gör störst lycka:-)

I dag har Ullenhag behagat dela ut en vitbok för att bygga på vår kollektiva skuld.

Men håll utkik i alla fall…

Rädda barnen från Rädda Barnen!

Din förmögenhet sitter säkert!

Ett ok, kom jag att tänka på, är bara ett redskap för att fördela lasten. Ett solidariskt verktyg.

Romerna har gjort sig omöjliga i hundratals år och det ser inte ut att bli någon bättring. Vårt fel?

Det talas om högerextrema partier men vilka ska vi räkna som vänsterextrema? Vänsterpartiet, MP, hela eller bara halva S?

Ett betyg som en nedpräntad sammanfattning av läget kan inte skada. På något sätt måste läraren notera.

Det skulle jag inte tro men inom @miljopartiet ingår det säkert i frukostmenyn med tanke på deras politiska utspel.

Det där känner jag inte igen mig i. Försurningen har slagit rot i @miljopartiet medan jag är glad som en lärka!

Gamjournalisterna klättrar på varandra i sin iver att hitta något asbra.

Stryk dem medhårs..

Neutraliteten har fått oss tro att vi är osårbara. Försvaret har mest varit en besparingspotential: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/eus-mjuka-makt-har-geleartad-konsistens_3396070.svd

Nu råder ren och skär desperation. Tillståndet är helt ohållbart! Snart blir det undantagstillstånd utlyst.

Gör så, men glöm inte att flytta bort brandlarmet!

Förvandling från tillgång till börda. Häpp! Billström: ”EU måste dela på flyktingbördan” – DN.SE

Så mycket var den demokratin värd. Och när Vänsterpartiet kommer, är det då öppna famnen hos diktaturkramarna?

Har du några stora förhoppningar om att somalier ska kunna anpassa sig till Sverige? Eller ska vi anpassa oss?

Har du närkontakt med somalier? De verkar inte vara så intresserade av vårt sätt att leva.

Jag är glad om människor beter sig som folk men de behöver inte nödvändigtvis äta sill 🙂

Det mest närliggande är Sovjetunionens kollaps. Vänstern är bra på att skapa och fördela fattigdom.Demokratibrist.kommer på köpet.

Jag vet inte vad du vill med din färganalys av dina medtwittrare. Vet du själv?

Jo, jag tar uppgiften på allra största allvar. Bot mot förgubbning hoppas jag.

Är det en bra ide att bygga upp samhället med etniska enklaver? Vad blir det för sammanhållning?

Jag känner mig som en dubbelnatur när jag är både morfar och farfar.

Han Pärt, han kan han…..

Vänstern har gjort sitt. Muren är riven. Nu snurrar osaliga vänstersjälar runt på twitter. Hemlösa!

När har den diktaturkramande vänstern stått för demokrati?

Jag tror att de är rädda att hela Mälaren ska rinna ut och försvinna. Därför vågar de inte sätta igång.

De får trösta sig med att det vore värre tvärtom. Nu har de ändå resan kvar!

Kolumbus tror fortfarande att han kom till Indien och ingen vill göra honom besviken i hans sista vilorum.

Du har råkat ut för twitterbromsen. Din dygnskvot är uppnådd. 😉

Tur att det löste sig på ett lyckosamt sätt. Jag vaknade en morgon av att jag var uppäten av en björn. Inte roligt.

Jaja, man kan väl vara fattig i anden då. Något för fattigdomsbekämpare.

Men hur går det med vi-och-dom-samhället då?

När ska en liten vänsterklick få bestämma vilka politiska partier som tillåts besöka skolor och arbetsplatser?

Svenskarna får man ta i befintligt skick men man måste vara mycket restriktiv mot hitflyttade.

2014-03-27

För dig kanske det räcker med sju partier som tycker lika i fråga om invandring men andra vill ha alternativ.

En del helt uppenbara problem löser vi men hur fick du in fri parkering?

Med enkla medel kan vi förvandla alla till svenskar. Kraven är mycket lågt ställda.

Dessa härliga välartade antifascister, sådana vill vi ha många av! Reklam för den goda vänstern. Knytnävarnas demokrati.

Nej så lätt är det inte! En diktator mindre innebär inte frihet

Det verkar inte som om folk lär sig av historien eftersom det fortfarande finns marxister.

Indoktrineringen av @Borgisen har lyckats över förväntan. Nu är han en självgående floskelmaskin.

Det blir aldrig några höns av Aftonbladets alla fjädrar. De lever på snömos.

Med erfarenheten som grund borde man vara mycket misstänksam mot påstådda kränkningar mot romer. De har aldrig skött sig i något sammanhang.

Inte heller i dag kommer jag att beträda de saligas ängder som det ser ut.

Rasismen är ett stort problem i världens minst rasistiska land. Nationell hypokondri, hur botas det?

En socialist vill gärna betala för någon annans läkarbesök men inte sitt eget. Är det en bra definition?

Jaaa, där borde det finnas hjärterum hur mycket som helst!

Om man skulle ut och kvittra ikapp i stället för att sitta här och sura…

Det händer något med frisyren under natten och nu vet vi hur 🙂

Fängelsevistelse borde vara beskattningsbar förmån av mat och husrum, varför inte? Vi frigående har inget sådant gratis.

2014-03-29

Är gräsklipparroboten vargsäker?

I den trånga åsiktskorridoren är varje avvikelse från ”generös asylpolitik” att betrakta som ren ondska. I omvärlden ses vi som fårskallar.

Det artar sig. Kan vi skjuta lite på nästa istid vore det bra.

Vill du minska strömmen av lycksökare kallas du numera för främlingsfientlig i sann orwellsk anda.Saliga är de fårskalliga ty de ska styra.

2014-03-30

Vad gör husse under mattelektionerna?

Alltför många släckte lyset under Earth Hour. Där har vi förklaringen!

När argument saknas återstår våld!

I invandringspolitiken är det känslor som styr. Desperat maskerade med påståenden om nödvändighet och vinster.

Låt oss behålla sommartiden. Ingen har någon fördel av den så kallade normaltiden.

2014-03-31

Eller gör som jag! Rök inte

Nu är det uppenbarligen @miljopartiet du talar om. Signalementet stämmer på pricken.

Och skaffa framföra allt inte hund! Uttvingad i otjänlig väderlek i tid och otid.

Bli vän med din mossa!

Ett bevis på att man inget lärt av historien. Ungdomar som inte sett facit och oförbätterliga gamlingar.

Om man kallar trädgården japansk går det bra (ibland).

I @miljopartiet :s Sverige skapas välfärden genom att man sitter och slöjdar näverkontar vid stearinljus.

Faran med fotboll är lagandan som gått överstyr. Lotta i stället ut spelarna till två blandade lag när det ska spelas. Problemet löst!

Och har man inte problem med MP så är det i stället socialister. Nationalsocialister och andra socialister.

Som en sidoeffekt av demokrati kan folk rösta fel. Det är journalisternas uppgift att förhindra. Tror de.

Inte tycker jag att samer är mer ursprungsbefolkning än svear och götar. Vi kom från olika håll och samerna övervintrade inte heller i isen.

Nyckelhålsmärkningen byts ut mot ett nålsöga genom vilket alla kameler ska genom med rätt diet.

Men du måste lova att äta upp den också!

Förr visste jag inte vad rasifierad betyder. Nu vet jag att det ingenting betyder. Ett modern utfyllnadsord när man inte har något att säga.

Förmodligen resonerar de som att det är just aprilskämtet som gör årets övriga dagar seriösa. Med tveksam framgång.

Minsta antydan till kritik av det pågående befolkningsutbytet i Sverige möts av samstämmiga skrik om rasism från etablissemanget.

Vid behov kan man hitta på nya ord men varför fylla det med snömos? Ett sätt att göra saker obegripliga på. Att sprida mörker!

Detta är bara en del i den så viktiga ”berikningen” av Sverige. Det som ska utgöra grunden för vår framtida välfärd.

En viss uppståndelse blev det när Jesus till himlen for.

Utan läsförståelse står man sig slätt. Vi har inte gjort det särskilt lätt för oss.

Vem hade inte velat vara i den sitsen. Sköta jobbet med en klackspark och bli belönad! Du milde tid…

Pisa visar effekterna av ett idogt och långvarigt mullvadsarbete från vänstern och som kronan på verket ett ohämmat inflöde av analfabeter.

Hur vill hon ha det? Partier enbart för vita och några för ickevita?

Ibland kan inlägget vara ett fragment eller ett svar som blir obegripligt om det bara skyfflas vidare.

Ett tillfälle att få mycket botat på en gång!

Nu är det så att @Borgisen lever i en egen liten värld. Stör honom inte! Rubba inte hans cirklar med fakta.

Så kan en valrörelse bli om man inte tar sig i akt!

Konceptet att bota främlingsfientlighet med fler främlingar har sina brister.Är inte främlingar fientliga mot varandra?

Du borde uppdatera dina historiekunskaper. De verkar ha en allvarlig slagsida. Se upp så du inte kantrar!

År 2018 har verkligheten kommit ikapp även de mest förblindade. Förljugenhet kommer inte tåla tidens tand.

Eller menar du att du kommer att vara död och begraven 2018 så därför skiter du i hur det går?

Då inträder det vi-och-dom-samälle som blir resultatet av raserad välfärd.Den starkes rätt kommer råda.

Du arbetar i kraftig motvind. SD ökar trots intensiv smutskastning från alla håll. Verkligheten kan inte trollas bort.

”Mina fienders fiender är mina vänner” sa någon och så går det säkert till på

Ajdå, då måste vi omvärdera alla hans verk!

Gång på gång har jag frågat mig: Varför finns det fortfarande marxister?

Obegripligt att man ska behöva påpeka självklarheter. Tusen och åter tusen som inte kan ett ord svenska! Vad att vänta sig?

Ett tecken på att bidragsnivåerna är på tok för höga för denna kategori. Men det har vi länge anat.

”Intoleranskulturen = #Åsiktskorridoren ”!

En ensam röst i marxistkören! Marxister numera förklädda till liberaler.

Så länge det inte är de illrödaste marxisterna som sätter agendan på svt så tycker vissa att det är något fel.

Med samma logik får du utnämna socialdemokraterna till ett kommunistiskt parti. Lika trovärdigt…

Så smög det fram även i Rapport att arbetarväljarna flyr från M till SD. Inte till S!

Där är botten nådd! Lägre kommer man inte.

Och du är säker på att det inte dina vänner som varit i farten? Liksom klottret med hakkors.

Hugg ved, det är ett bra sätt att avreagera sig på. Gärna vresiga vrilar.

Här håller twittervänstern till, inget att ta på riktigt allvar.

Illa! Då får du nöja dig med tvätten, men funkar det verkligen?

De flesta saker som dyker upp är iscensatta provokationer för att ha något att slå ner på.

Att få anledning att racka ner på SD hittar vänstern på saker för att ge SD skulden.

Alla som drabbats av aschberger vet att han är en extremistisk tölp och ska inte ses som annat.

I så fall kan vi avskaffa valhemligheten också. Anonymitet behövs i denna hotfulla tid. Skydd mot åsiktspolisen i korridoren.

Tyvärr tror du att du har rätt. Men likväl är det fel. Självbedrägeri för den egna sakens skull.

Vi håller på och målar väggar i vardagsrummet så att möblerna är dragna mot mitten.

2014-04-04

Minst sagt yrvaket. Allt som verkade så lugnt och fredligt tyckte förståsigpåarna.

Är gnestaborna så tröga?

Jag försvarar inget hot från något håll men vänstern är alltid ett stycke värre i alla sammanhang

Någon annan som grubblat över hur det kommer sig att just Sverige har sju extrema partier och endast ett i europeisk mittfåra?

”Allas lika värde” är en generalfloskel så pretensiös, uppblåst och fullkomligt meningslös att den är helt ute

Blir det inte närmast komiskt när en somalier omtalas som svensk i nyhetsförmedlingen?

Begreppet svensk har nu devalverats så svårt att godtycklig varelse som åkt tunnelbana i Stockholm räknas in.

Jag tycker att föräldraparets olika inkomster ska delas lika när man kommer till pensionsunderlaget.

Men bevare mig väl! Vad har Ung Vänster med sitt blodiga förflutna att oja sig över? Har det inte flutit blod nog?

Bra att veta! Jag har en tid att passa i morgon.

Åtminstone kan den urholka stenen.

Av ren anständighet borde du hålla dig uppe en stund till.

Som att bo i ett vandrarhem!

I jämställdhetens namn måste vi män vara åtminstone 120%!

I Sverige finns det sju fullkomligt extrema partier i ett europeiskt perspektiv. Skrämmande!

Det kommer, det kommer. Var inte orolig! Eller var just orolig. Se på trängselskatten…

Vad sägs om mesiga ostar, om man vågar sig fråga? Ursäkta…

Satsa friskt där dyngan jäser mest men det är nog för sent.

Alltid värmer den något.

Du anar inte hur nära extremvänstern och extremhögern ligger varandra. De är syskon! Jag är glad att jag tillhör mittern.

Det är inte en slump att det kallades nationalsocialistiska arbetarpartiet. I grunden är det socialism på samma sätt som V och S.

2014-04-05

Men erkänn att det ligger ett mått av familjerättvisa i förslaget.

Ni socialister vill förstås för allt i världen inte kännas vid era syskon NSAP som också de gjort bort sig så grundligt.

Vad detta har för relevans vet du förmodligen inte ens själv och att dra in Expo som helt saknar trovärdighet?

Jag sticker gärna hål på alla uppblåsta socialister som tror att de representerar godhet och mänsklighet. Spåren förskräcker.

2014-04-06

Är verkligen kurder så mycket bättre än svenskar? Vad har kurder åstadkommit som är så gott att vi svenskar ska vara evigt tacksamma?

Det är inte bara skolan som är extrem i Sverige utan resten också.

S som i solidaritet? Nej glöm det!

Man undrar snart om våra nordiska grannar vill ha med oss att göra så extrema som vi blivit på många plan.

Hit kommer folk i tusenhövdade skaror som vi ska vara dörrmattor åt. Skulle jag få andas åtminstone lite missnöje?

Är det någon som sett skymten av den fria, oberoende och opartiska public service? Här är den inte i alla fall.

Inför syndafloden snickrar alla på sina bryggor och altaner.

En värld av undantag: Abortvägran bör inte ge skadestånd | Brännpunkt | SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/abortvagran-bor-inte-ge-skadestand_3431600.svd

Hoppas du är lika på bettet när det dyker upp kommunister!

Olle, vilken Olle? Han som skulle motas i grind?

Bakom ”socioekonomiska faktorer” döljer sig tusen och åter tusen analfabeter som inte kan ett ord svenska. Varför inte erkänna det?

Fackförbundet Vision borde i första hand ta avstånd från @vansterpartiet som är det enda antidemokratiska partiet i RD.

Nej @niklasorrenius kommer inte att rätta till något. Felaktigheter är hans levebröd!

Anställda i statlig och kommunal tjänst har tydligen missuppfattat sina arbetsuppgifter vid studiebesök. De sitter inte som politiska ombud.

Är det samma brandmän som behöver poliseskort för att släcka i vissa områden? Är det SD-väljare som kastar sten på dem?

Det är samma @vansterpartiet som till helt nyligen kallade sig kommunistiskt. Demokrati är bara en taktisk fint av dem.

Den rasism ni i första hand besväras av måste ändå vara stenkastning från invandrare när ni försöker göra ert jobb!

En svensk, en somaliesvensk eller en svensksomalier? Kanske somalier till 99% men ändå svensk? Bra med klara besked.

Sverige är enda stället i hela världen som gå på denna bluff. Tillskyndarna kallar det medmänsklighet. Jag kallar det dumhet.

Om brandmännen skulle sköta sitt jobb så låter vi politikerna sköta sitt. Ska brandkåren bestämma demokratiska spelregler?

Brandkåren i Malmö har tydligen stora interna problem med rasism som de måste ge uttryck för på något sätt.

När @vansterpartiet skriker som allra högst om rasism handlar det om att dra uppmärksamheten från sin egen smutsiga historia.

@vansterpartiet vill att vi ska läsa deras partiprogram bokstavligt men försöker läsa in allt möjligt mellan raderna i SDs.

@miljopartiet vill bjuda in hela världen på gratis kost och logi och vill samtidigt motarbeta våra möjligheter att försörja oss.

@miljopartiet ger sig inte förrän varje spår av civilisation och välfärd är utplånat. Kan ingen öppna ögonen hos deras väljare!

Om @arnstad överhuvudtaget har några hästar, inne är de inte. De slet sig för länge sedan.

Vänsterpartiet är ett kommunistparti i rakt nedstigande led. Sd har ingen sådan historia med namnbyte.

Men nu gör ni Rädda Barnen besvikna.

De är livrädda för debatt. De är livrädda för att tappa fotfästet. Sina ballonger vill de ha opunkterade.

Journalisten får vara glad att han slapp att bli knivhuggen. Det är så det går till i vänsterkretsar.

Skulle det vara SDs fel att det kastas sten mot brandkåren?

Sverige har blåögda illusioner om att vår gränslösa godhet ska omfamnas av alla EU-länder. Andra är mer verklighetsnära.

Därför anses den delen av religionsfriheten så viktig: Av praktiska skäl!

Med Windows är det meningen att man ska känna sig lite utestängd och inte veta vad som försiggår innanför skalet.

”Alla människors lika värde” är en gummibatong man drämmer i huvudet på alla som vågar ha en avvikande åsikt om något.

Den så omhuldade vänstern är inte så god att ha och göra med när den ska utöva sin antirasism i praktiken.

I politikens inavlade ryggkliarklubb återstår bara ett oppositionsparti som tar framtiden på allvar.

Har @folkpartiet övergivit sin ståndpunkt att alla världens fattiga ska erbjudas att komma hit och utfodras här?

Detta är det mångkulturella sättet att bedriva handel på.Så gör man på andra håll i världen.Något att ta efter för oss efterblivna.

Jag kommer att förbigå romernas nationaldag med tystnad. Den angår inte mig. Var finns nationen?

2014-04-20

Hicks? Var det inte Archimedes?

Det som ökar i första hand verkar vara naiviteten om man tror att man löser något med att importera folk.

Varför skulle inte demografin kunna lösas på nationell nivå? För somliga verkar det vara ett självändamål att inte.

2014-04-22

Snart kommer Ullenhag att detonera av de inre spänningar som uppstår när hans fasad varit i kontakt med verkligheten en viss kritisk tid.

Eller så är han noga utvald efter Bagdad Bob-meriter. Mångårig träning på att hålla masken.

Då ska vi se vad som händer när Vänsterpartiet gör arbetsplatsbesök. Där kan absolut ingen värdegrund stämma!

För att fylla behovet av personal inom äldrevården behövs ännu fler kamelskötare. Sedan ännu fler och ännu fler… Balans någon gång?

Jo, någonting är mycket fel!

Och i Göteborg laddar mångkulturen om. Huka er!

Man tror sig lösa ett problem men skaffar sig samtidigt fler och värre.

De leker med vår framtid som insats!

Det finns EN religion man inte kan kritisera utan fara för eget liv. Underligt nog blir man samtidigt kallad islamofob. Obefogad rädsla?

Vem vill avsiktligt göra sig till minoritet i sitt eget land? Altruisterna? Godhetsapostlarna? Dumskallarna?

Endast en ångvält skulle hjälpa.

I Sverige har islam ställning som mest gynnade religion. Obegripligt men sant!

Därför är det också helt omöjligt att diskutera ämnet. Rasism betyder i stort sett ingenting.

Vi har blivit allt bråkigare. Så var vi inte förr.

Vi är fullkomligt övermätta på snyftreportage. De står oss upp i halsen. Vi storknar!

Det jag vänder mig emot är att göra Syriens problem till vårt.

I Sverige är asylrätten både överutnyttjad och missbrukad.

Ska vi känna oss kränkta av att engelsmännen kallar oss kålrötter? Men understundom är det högst befogat.

Hade vi tänkt oss att göra slut på ondskan en gång för alla genom vår insats i Afganistan? En dyrköpt besvikelse.

Hela @niklasorrenius avsikt är att vi ska ta på oss ännu mer ansvar för arabvärldens interna galenskap. Som om vi inte gjort nog redan.

Varför hålla på och peta i arabernas interna strider? Gav Libyen verkligen mersmak? Politisk vår där är bara önsketänkande.

Nej men du vill jämna vägen för att vi ska ta emot ännu fler av krigets resultat: flyktingar. Vi har tagit vår del redan.

Vår tolkning av asylrätten måtte avvika mycket från andra länders eftersom så många söker sig just hit.

Varför ska Sverige, som varit ett framgångsrecept för fred och välfärd, helt överge detta genom att bli en fristad för terrorister?

Vi offrar alla landvinningar vi gjort de senaste hundra åren genom att låta islam etablera sig i Sverige. Medeltiden är tillbaka.

Tur att så många araber väljer att komma till Sverige. De är ju kända för att vara så fredliga och tekniskt framgångsrika. Berikande!

En sån vill jag också ha! Genast!

Min tvärdog. Kanske beroende på mig men jag skyller på jordmån och läge.

Broder Sol: Vacker är han i sin väldiga glans omgiven av sina trogna planeter.
Tyckte redan Franciskus av Assisi.

Stod upp för människors lika värde? Inte då! Lena Sundström: För många var det självklart att inte svika http://www.dn.se/nyheter/sverige/lena-sundstrom-for-manga-var-det-sjalvklart-att-inte-svika/

Och Po Tidholm tror sig veta bättre än någon annan vilken sorts munkavle yttrandefriheten behöver.

Bra, då kan man börja med att ifrågasätta hur man skapar välstånd med sovjetisk planekonomi?

Anledningen till sakernas tillstånd får inte nämnas liksom vid resonemang kring PISA-resultaten. ”Klyftor” är det hela!

Nej vi gamlingar har genomskådat s. Hos oss finns inga röster att hämta!

Och detta motiverar vad? Att vi ska låta landet tas över av kamelskötare och beduiner?

Beslagtagna hus eller minskad invandring? Låt oss rösta om detta!

Nej, i Vänsterpartiets Sverige äger staten barnen!

@socialdemokrat kommer nu att satsa på de unga, på de nya svenskarna. Vi gammelsvenskar har inget att hämta där.

Dags att dämpa dumheterna därifrån!

Efter ABBA-historik på tv: En sådan framgång går inte att upprepa. Svenskarna är för usla och ska bytas ut tycker Reinfeldt.

Vad vill vuvuzelavänstern? De vill ha sin form av demokrati, det vi andra kallar diktatur.

Billström och Ullenhag måtte vakna kallsvettiga varje natt och undra vad de ställt till med. Drömmarna tar inte hänsyn till PK.

Den fria rörligheten gör att varje wienerschnitzel ska ner till Wien och vända.

Nymodigheter på matbordet: Långdraget fläsk och kålslag. Gapa och svälj!

När argumenten inte håller återstår bara vuvuzelor och stenkastning för vänstern.

2014-04-28

Ämnet ligger utanför den smala åsiktskorridoren med undantag om man pläderar för generösare, då går det an.

Och som vanligt är det förstås de vänsterextrema som tillåts avgöra vilka som är högerextrema.

De som anser sig toleranta visar sig inte vara fullt så toleranta. Jag tolererar inte dumheter, alltså är jag intolerant.

En gång i tiden var även jag positiv till Eu men det gick över i kontakt med verkligheten.

Ännu en förvandling till ingenting: Begreppet människors lika värde urholkas | Ledarsidan | SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/begreppet-manniskors-lika-varde-urholkas_3512580.svd

Anna Lindh skulle alltså vara lika mycket värd som hennes mördare med SSU’s tolkning? Ett oanvändbart begrepp!

Plötsligt upptäcker du att det är du som är släktens patriark. Ännu en hisnande upplevelse!

Nå, det är bara lite praktisk mångkultur. Bara en försmak. Det kommer att bli ännu värre!

Nära martyrutnämning. Bara döden fattas!

Bara att trampa vidare på det begreppsliga gungflyet. Ingen blir klokare men det är meningen. Bara bländverk.

Och partiarbetare skulle kunna gå under beteckningen partisaner.

Man försöker göra folkmusik oberoende av folk. Vad blir kvar? Europop? Världsmusik?

Glöm för all del inte att fråga Po Tidholm hur en journalist ska vara, det är nämligen han som bestämmer. Åsiktskorridoren ska hållas smal!

2014-04-29

Vi har avvärjt en ny istid. Som straff får vi klippa gräs allt tidigare.

Den gode guden var minsann en rå och elak djävul. Läs bibeln!

2014-04-30

Laguppställning:
Arbetarparti utan arbetare.
Folkparti utan folk.
Centerparti långt från mitten.
Miljöparti uppe i det blå.
Illa maskerade kommunister.
Högerparti på vänsterkanten.

2014-05-26

Henrik Arnstad uppvisar stora likheter med både Andrea Rossi med sin uppfinning ”kall fusion” och Rafeet el Sayed som byggde luftslott med bolaget Fermenta.
Båda var bedragare av stora mått men lyckades dupera viktiga delar av den vetenskapliga och finansiella eliten.
Här härjar han obehindrat med sina hemsnickrade och tillrättalagda definitioner av fascism och lyckas få genomslag i det vänsterdominerade mediesverige.

2014-06-10

Världen väntar spänt på din nya uppfinning: Välfärd utan centralmakt, utan nation. Ska det bli anarki utspelad i Antarktis? Nu får du inte göra oss besvikna!

Bara för att Wallenberg får större skattelättnader än du kastar du glatt hundratals miljarder i sjön genom invandring. En marxistisk avundsjuka som du vill kalla godhet. Den kostymen sitter illa!

Bara för att Wallenberg får större skattelättnader än du kastar du glatt hundratals miljarder i sjön genom invandring.Logik?

Vårt nuvarande skatteuttag hade mer än väl räckt till vår egen välfärd men så har godhetsapostlarna bestämt att det ska räcka till hundratusen nya varje år.

Alqaida, ISIS, BokoHaram.
Där ser ni islams rätta ansikte.
Detta släpper Moder Svea in.
En orm vid sin barm.

Genom att döpa om avundsjukan till rättvisa skapas socialism.
Du får del av det goda utan ansträngning.
Någon annan betalar.

Av interiören i ett svenskt fängelse upptäcker man att det är på tok för lätt att bli svensk. Det ska vara ett nålsöga och inte svängdörrar!

Utan denna asylinvandring hade vi haft råd med höghastighetståg, skolsatsningar och mycket mycket mer!

2014-08-15

I hönsgården fanns en tupp, en galning, som skrek rasist en gång i kvarten.

Så särskilt islamofobiska har vi aldrig varit. Snarare tvärtom. Godtrogna i överkant.

Islamister hit och islamister dit. Är det inte dags att omvärdera islam, ni korrekta politiker?

Om du är drabbad av mångkultur finns det en möjlighet att åtminstone begränsa skadan inom kort!

Islam är inte något som smälter in i det svenska folkhemmet.

Journalister! Sluta gulla med islam! Islam är ett nazistparti under religiös täckmantel!

Reinfeldt, vad ska vi ha tålamodet till? Det kommer bara att bli värre!

Var lugna. Snart kommer hela Sverige vara som Rosengård. Det har Reinfeldt lovat. Lite tålamod bara!

Bidrar verkligen löpare till den svenska välfärden? Likaså fotbollsspelare och golfspelare?

Kattguld är utdelningen när Sverige satsar sina sista slantar på idrott.

Inte ska väl fackförbund tillåtas styra den svenska demokratin!

Genom att rösta rätt i september kan ni få hela Sverige att bli som de mångkulturella enklaverna Rosengård och Tensta.

Reinfeldt kommer att bli ihågkommen som en lögnare och en quisling av stora mått.

Det löser sig. Om ett par generationer har vi inget att säga till om i vårt gamla fosterland. Stackars barn. Så vi ställt till det!

En majoritet av Sveriges journalister har gaddat sig samman för att undanhålla oss den sanna bilden av verkligheten.

För den som tycker att katastrofen går för långsamt finns sju riksdagspartier att välja på.

Nej SVT, försök nu inte få ramadan att framstå som en normal svensk företeelse! Islam ska motarbetas på alla plan!

Arbetsförmedlingen: Mera pengar! MERA PENGAR! Till nyanlända…. Framtidens oundgängliga kassako! Detta kommer att ruinera oss!

Potatisen är upptagen. Snart är den ledig.

Hur fyra av partierna har skött sig vet vi nu. Tre av de övriga vill förvärra tillståndet. Återstår ett.

Låt partierna stå till svars för vad de åstadkommit i Sverige! Passa på att avskaffa mångkulturen innan allt blir som Rosengård!

Reinfeldt med flera tycker att vi ska satsa våra sista slantar på invandrare och låta svenskarna komma i sista hand.

Schengenavtalet i kombination med svensk flathet har satt oss i en ohållbar situation. Vi kvävs! Rösta rätt i september!

Reinfeldt har misslyckats med sitt guldmakeri. Av gråstenen blev inget guld. Bara en tung belastning. Men han ger sig inte: Mera sten!

Terroristernas spår leder till koranen. Islam hör inte hemma i Sverige. Riv moskeerna! Oskadliggör imamerna! Medan tid är…

Så var det med den demokratin: Facket stoppar SD:s annonser i Stockholm | Näringsliv | SvD http://www.svd.se/naringsliv/kommunal-stoppar-sd-annonser-aven-i-stockholm_3828298.svd

Sent omsider kanske det händer: Det är ögonen svensken behöver öppna – http://avpixlat.info/2014/08/18/det-ar-ogonen-svensken-behover-oppna/ … Väckarklockan har ringt länge!

Vak upp du sovande folk! Törnrosasömnen är över! Förtrollningen bruten. Dags att ta itu med den verklighet som massmedia undanhållit oss.

Är det inte bekymmersamt många sossar inom LO? SD näst största parti bland LO-medlemmar http://www.expressen.se/nyheter/sd-nast-storsta-parti-bland-lo-medlemmar/

Som man frågar får man svar. Vi kan riggade frågor: Majoritet för att ta emot flyktingar – DN.SE http://www.dn.se/valet-2014/majoritet-for-att-ta-emot-flyktingar/

Nu är den stora uppladdningen inför valet bland tidningarna. Den rådande PK-ordningen ska försvaras med näbbar och klor och till varje pris.

Just nu ska man minst av allt lita på tidningarna. De är så helt uppslukade av sina PK-agendor att verkligheten inte får plats.

Mer tolerans åt de intoleranta. Mindre tolerans åt dumheter.

2014-08-19

Fridolins statsmannakonst har redan kostat oss hundratals miljarder. Mera av den?

Lagidrott har alltid förundrat mig. Hur det går för två slumpmässigt sammanförda lag som tävlar. Varför är man intresserad av resultatet?

Jag har länge undrat över den schweiziska urbefolkningen. Är deras tid ute?

Alliansen har med miljöpartiet verkligen lyckats skapa ett kluvet land med stora och växande motsättningar.Gratulerar! Det var väl meningen?

Fackpamparna har tillskansat sig egen politisk plattform som de inte har medlemmarnas mandat till. Håll er till uppgiften!

Bostäder till våra ungdomar? Nej, jag vet förstås vart de går. Det handlar inte alls om byggregler och planprocesser. Andra får dem.

Invasiva arter talas det om. Man skulle gott kunna säga invasiva kulturer eller religioner. Med oönskade effekter dessutom.

Det hjälper inte att Hägglund är sympatisk och humoristisk. Hans inställning i invandringsfrågan gör honom ändå omöjlig.

Mångkulturen firar nya triumfer i Usa. Beväpna dig och var beredd!

Ställ frågan rätt: Vill du dra ner på välfärden och öka motsättningarna i samhället? Då kommer svaret att bli helt annat om invandring.

Sju partier lovar guld och gröna skogar åt alla som kommer hit. Men vi svenskar då, vad får vi? Vi får betala och hålla tyst!

I förbigående deklarerar sju partier att vi givetvis ska ha ett generöst flyktingmottagande. Generöst? Det är fullkomligt extremt!

När den frustande flodhästen kapten R styr genom isbergsmörkret blir somliga oroliga. Rasister skriker han då. Hav tålamod!

Sverige har blivit s/s Titanic 2. Trots varningar fortsätter kapten Flodhäst att ånga på genom isbergsmörkret!

Om jag inte får drömma om fjärilar vill jag åtminstone drömma om lärkor. Något lätt,. Något glatt. Behövligt i dessa bedrövliga tider.

IS har hittat kärnan i islam. Blod, död och underkastelse. I Sverige tror vi att islam är en beskedlig religion. Ack så fel!

Om det inte vore så att hela mitt liv finns här hade gärna Sverige fått drunkna i sin korkade självgodhet och inbilskt påklistrade humanism.

Herr Yllehög i farten. Vrider tarmen. Häver barmen. Vänder siffrorna dit han vill. Allt är så bra. Alla kan bli svenskar. Bara lite logistik

Inför valet kan vi få hålla på och käbbla om struntsaker så att politikerna kan göra upp om de stora frågorna över våra huvuden.

Något för den obegränsat generöse att bita i. Vi var ett så riiikt land: ”48-miljardersbomben är en tankeställare” http://www.expressen.se/nyheter/val20

Efter att bara ha läst igenom ett fåtal skrivalster av @ehsanfadakar inser man hur rätt @sdriks har.

Jag har inte råd med mer berikning! Måste mina barn emigrera för att vi ska få plats med alla dessa skojare? Sanningens minut!

Nu gick inte det stora bedrägeriet om den lönsamma invandringen att dölja längre. Dammluckorna har öppnat och sanningen dränker PK-folket.

Det IS uppnår med sina blodiga demonstrationer är en avgrundsdjup avsky för islam.

Solidarisk invandringspolitik? Det är just det vi inte har nu. Nästan alla ska hit. Löven vill alltså minska volymerna.

2014-08-21

Asylindustri är den helt dominerande nyetableringen som försiggår i Sverige just nu. Har den verkligen framtiden för sig?

I dag ska jag stämma pianot i moll. Eller ska jag stämma i bäcken?

Fick leta en stund efter dagens SD-känga i Dn men där är den: En vilseförd ung man premieras för just detta.

I Åsa Linderborgs omvärldsanalyser flyger elefanterna fritt. Gravitationen befinner sig någon annanstans.

Nej, muslimer har aldrig haft en tanke på att leva i harmoni med andra. De håller bara god min så länge de är i minoritet. Men sedan…

Alla partier utom ett har ingått ett partnerskap för att bibehålla och förstärka denna fulltändigt monstruösa invandringsnivå!

Sju av Sveriges riksdagspartier är inställda på att förvandla Sverige till ett kalifat med sharia som norm. Det kommer de aldrig att erkänna

I Sverige har det extrema blivit normalt. Detta gäller inte bara vädret.

Till slut blev myten om den lönsamma invandringen ohållbar.

Tidningen @Ostrannyheter m fl tycks ha samma härliga demokratisyn som den gamla Norrskensflamman.

För Romson ligger det riktiga Sverige i Rinkeby. Så kommer det att se ut överallt om hon får bestämma.

– Jag har aldrig varit aktiv. – Nej vem fan har inte varit det? (Blandaren)

Inte har Alliansen lånat till skattesänkningar. De har förstås lånat för att hålla igång migrationsindustrin.

Snart kommer vi att leva i ett land som inte är vårt längre. Som indianerna i reservat. Det är avsikten hos sju riksdagspartier.

En del svenskar verkar tycka att tiggare är ett pittoreskt inslag i gatubilden annars hade de inte suttit kvar där.

Vänsterextrema motdemonstranter är missnöjda för att de inte får härja fritt. Hade räknat med att få puckla på andra utan hinder.

Varför söker sig så många kommunister till Sverige? Är det ett arv från Palme? Uppfattar de Sverige som socialisternas paradis?

Nu grips @dagensnyheter av desperation. Ingen sak är för obetydlig om den kan användas mot SD. Löjeväckande struntsaker får duga.

Ska de egna innevånarna tvingas ut på gatan för att kommunerna tvingas ta emot flyktingar? Detta måste leda till uppror och märkas i valet!

Och så en ordentlig avhyvling av grönköpingspartiet: ””Media särbehandlar Miljöpartiet”” http://www.svt.se/opinion/article2263358.svt

Och med @dagensnyheter :s Wolodarski-logik : 70% av svenskarna tycker inte som @socialdemokrat :erna!

Jag känner ett viss obehag när jag ser de avhuggna huvudena som IS lämnar efter sig. Är jag islamofob? Behöver jag terapi hos Expo?

Avhuggna huvuden och kvinnor som vandrande tält. Där har vi islam i ett nötskal. Mycket attraktivt??

Det är så tyst om de somaliska piraterna. Är de alla i Sverige nu?

Sverige var en gång ett tryggt och rikt land…..

Den romska tiggerskan sitter och pillar på sin mobil av senaste modell. Det lönar sig att tigga i Sverige!

Miljöpartism är en form av galenskap som snabbt kan få hela landet konkursmässigt.

Vänsterpartiets ledning har drabbats av tics som medför att de hela tiden måste säga ”förbud mot vinster i välfärden”.

Ibland räknar @dagensnyheter en 16-åring som man men flyktingar är tydligen barn långt upp i vuxen ålder. Ensamkommande gubbar.

Turisterna får tälta. Alla tillgängliga hotellrum till flyktingar. Sommarstugor exproprieras härnäst. Detta kommer!

Ska man bli miljonär ska man satsa på den andra miljonen. Den första är mycket svårare.

Vi har misslyckats att ta hand om de som kommit. Då kommer hundratusen till. Och hundratusen till. Någon som blir oroad?

Nu sitter de somaliska piraterna i stället i Borlänge och tuggar kat. En lyckad lösning för sjöfarten. Alla nöjda?

Det måste finnas ett generalfel i vår asylprocess när så oproportionerligt många söker sig just hit. Att inte politikerna anar oråd!

Utan id-handlingar eller biljetter ingen behandling av asylansökan. Detta borde vara huvudregeln. Migrationsverket grundlurat och vet det.

I åratal har politikerna tutat i oss att invandringen är nödvändig och lönsam. Nu är den bara humanitär. Men inte mot oss.

Reinfeldt och Löfven skiter fullständigt i hur det går för Sverige. De har sitt på det torra.

Om man skulle ta och måla in sig i ett hörn bara för att få lite lugn och ro.

Nazisterna möttes av musik från Schindlers list i Norrköping. Vad ska de möta vänsterpartiet med?

En dag som denna borde man ut och pröva sina vingar. Eller åtminstone fötterna.

I protest kommer jag i dag att hissa flaggan upp och ner!

Oron i Rinkeby är ett normaltillstånd som kommer att råda i hela landet om inget radikalt görs!

2014-08-30

Tänk sedan när alla paraboler har förvandlats till wok-pannor…

2014-08-31

Man misstänker att Svp är skapat enbart för att visa vänsterns våldsamma sidor.

Sveriges tabu mot att diskutera volymer i flyktingmottagande har satt oss i en extrem och ohållbar situation.

Varför ska vi blekansikten födda av svenska föräldrar missgynnas? I Sverige dessutom!

Upplopp och inbrott, översvämning och klimatförsämring, korruption och huvudvärk, förljugenhet och motvind. Allt, precis allt, kan gynna SD!

Efter en lång dags marsch mot fjärran hägrande mål belönades vi med renskav. Eller var det koskav?

2014-09-01

I helgens kippa-vandring i Stockholm låtsas @dagensnyheter att judarna skulle hotas av Svp! Alla vet att det är araber som hotar!

Dags att skuldbelägga oss för att invandrare inte lär sig simma. Vad fel har vi gjort för att ständigt tvingas bära detta hundhuvud?

Med sedvanligt halsbrytande logik vill Henry Ascher mata oss med högst bisarra slutsatser i invandringsfrågan i DN debatt.

Klockan tuggar i sig sekunderna minut för minut. Ett omättligt tidsmonster som kommer att bli min bleka död!

Reinfeldt vill bygga landet med araber. Varför skulle det bli bättre än alla dessa skräckexempel vi ser i mellanöstern?

När det kommer till mångkultur i praktiken är det inte lika roligt längre. Skönmålandet är till för att dölja en kaotisk baksida.

Pekar på en av PKs blinda fläckar: http://nyheter24.se/debatt/774242-gomer-kd-orimligt-att-flyktingar-aker-pa-semester-i-hemlandet

Den som skryter om att inte ha fördomar har alltså ingenting lärt av livet. Inte dragit en enda slutsats av sina erfarenheter!

2014-09-02

Den som börjar tala om SD:s rasistiska rötter borde gräva lite djupare i andra partiers historia. Gudars skymning!

Demokratisk fostran verkar vara nödvändig: SD-sabotagen är ett hot mot demokratin http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sd-sabotagen-ar-ett-hot-mot-demokratin/

Hur kan skolan få visa UR-serien ”Dröm om demokrati” för eleverna? Ett otroligt vilseledande upplägg.Vänsterindoktrinering för mellanstadiet

Enligt UR kommer det att vara diktatur i Sverige 2040. Inte ledd av vänsterpartiet som ligger närmast att tro. Det vill UR lura i våra unga!

När UR vill visa på demokratins försvarare är det våldsamma vänsterupplopp som får representera detta. Tala om snedvriden demokratisyn!

Demokratin sitter som en mycket mycket tunn fernissa på @vansterpartiet

2014-09-03

Islamsk terror har Ullenhag helt missat. Hans stora bekymmer är islamofobi. Vad lider denne man av egentligen?

Tänk att vi svenskar är så usla och ändå lyckats få ihop ett välfungerande samhälle. Fram till nu… Vårt omdöme är nog inte det bästa.

Nu missade jag kvällens första läderlapp. Bättre lycka i morgon.

Om alla partier kan man säga: De flesta röstar inte på detta parti! Mycket upplysande.

Ska verkligen förljugenhet, skenhelighet och inbilskhet premieras? Nej, visa detta när du väljer röstsedel!

På godhetens altare offras våra barn och deras framtid. Våra efterlevande kommer INTE att tacka dig Ulf Bjereld!

Leta efter ditt välstånd och dina mänskliga rättigheter i Nordkorea. Leta noga och länge. Det kommer att behövas.

Konstruktivt eller ej men ingenstans har socialismen lyckats. Inom sig har socialismen fröet till diktatur och förtryck.

Låt dig inte luras. Socialismen är bara en kuliss. I praktisk tillämpning blir det enbart elände.

Eländet tycks leva sitt eget liv men att som socialister alltid skuldbelägga oss för världens elände är både falskt och orättvist.

Finns det något parti som är mer förknippat med diktatur och förtryck än @vansterpartiet ?

Vänstern, som vill att staten ska sköta allt, varför är de så negativa till nationen? Utan nation ingen stat!

I dag var det ganska dött på Skogskyrkogården. Mer livat vid Uppståndelsekapellet.

En centerpartist som inte vet namnet på kons fyra magar! Var i universum befinner sig Centerpartiet?

Slutsatsen från Centerutfrågningen i svt: Nedmonteringen av Sverige kommer att fortsätta i oförminskad takt om Centern får råda.

2014-09-05

Löfte från Alliansen och löfte från de rödgröna: Nuvarande invandringspolitik kommer att fortsätta som nu eller förvärras!

Det Sverige och svenskarna tycks sakna är självbevarelsedrift. Som om vår välfärdsstat som vi byggt upp inte var värd någonting.

Meddelande från svenska godhetseliten: På tiden att vi stänger gränserna till våra rasistiska grannländer eftersom de inte tar sitt ansvar.

Desperationen hos de politiskt korrekta kommer den närmaste veckan att nå oanade höjder. Ingen detalj är för liten för en skandal!

Den här väl upptrampade stigen, leder den verkligen rätt?

Om man skulle ta och skaffa båt. En optimistjolle till mig och en pessimistjolle till frun.

I dag ska jag backa ut ur garderoben och möta det skimrande havet.

När Centerpartiet befinner sig i centrum är det alltså Stureplan de menar.

När du så äntligen får plats på äldreboendet är du illa ute. Då är dina dagar räknade.

2014-09-06

Hur ska bostadsbristen lösas? Ska invandrarna bygga sina egna hus så att vi får ha våra i fred?

Om inte annat bör ni tänka på att lämna någonting kvar av Sverige åt dem och inte ge bort allt till främlingar.

Hemma har jämställdheten gått överstyr. Jag gör allt kvinnojobb och frun (nästan) allt mansjobb.

Är alliansregeringen medveten om att de styr ett sjunkande skepp?

Där ligger min pappa begravd. Havet var hans liv. Någon sjöutsikt fick han aldrig.

2014-09-07

Den som tror att Gud är god har inte läst bibeln så noga. Gud är grym och oberäknelig! Dessutom osannolik…

Skandaler är jämnt fördelade mellan partierna men journalisterna är helt inriktade på att finna dem i SD! I Sverige råder agendajournalistik.

SAS nästa sparplan: Montera av vingarna och övergå till busstrafik.

Vi har en i det närmaste odödlig katt.

Politikerna har förskingrat våra skattemedel till ändamål som vi inte tillåts ifrågasätta.

Vänstern påstår att en halv miljon människor är utan arbete på grund av rasism! Hur troligt är det?

Att snabbt komma i arbete är viktigt för nyanlända. Halvmiljonen arbetslösa, hur viktiga är de?

Med berått mod har vi skapat oss ett maffiasamhälle. Vi kallar det mångfald och är så stolta!

Vad ska jag ha journalister till när de bara är intresserade av att pådyvla mig sin åsikt? Objektiv rapportering ska jag inte räkna med.

Det gäller att använda rätt organ: Dahlberg: Vi måste öppna våra hjärnor http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-vi-maste-oppna-vara-hjarnor/

2014-09-08

Vår ödesbundna undergång om någondera blocket får egen majoritet? Illa kan det gå ändå. Vi har inte sett alla mesallianser än.

Vid kontroller i våra grannländer var de flesta ”ensamkommande” 18 år eller äldre. I Sverige kontrolleras inte sådant!

Jag hoppas att alla sparkade journalister omskolas till något yrke där de gör mindre skada och större nytta.

Man blir alldeles mörkrädd när man hör de politiskt korrekta politikerna tala om framtiden. Är de helt förblindade av självgodhet?

Vänstern maler oförtrutet på med sin antirasism när rasism är det i särklass minsta problem Sverige har.

När ska vänstern börja ägna sig åt verkliga problem och inte envisas med sitt testuggande?

Det är bara genom att rösta SD som vi slipper att vara terroristbas åt Islamiska Staten. Övriga är mest rädda för islamofobi!

Varför låtsas att a-kassa och sjukförsäkring är försäkringar? Enbart vilseledande. Staten betalar det mesta.

Bidrag till den växande arbetslösheten: Busslass på busslass, vecka efter vecka. Alla ska ha mat och husrum. Ingen ände?

Expo på besök hos Unionen: ”Haka inte upp er på siffror. Det är känslan av att ha rätt som gäller.” Som DNs vett&etikett-guru.

Är inte romer ett nedsättande namn på zigenare? Kan tyckas så!

Upptäckte att jag varit vid nedgången till dödsriket, Hades. Jag var helt obekymrad.

Återigen har Marie Demker fått framföra sin skruvade undersökning som påstås visa att svenskarna blir alltmer positiva till invandring.

Vänstern som ylar högt om grupper ställs mot varandra har byggt upp hela sin ideologi kring klasskamp. Var är logiken? Ingenstans!

2014-09-09

DNs Malin Ullgren ondgör sig över att just Ian Wachtmeister är kommentator i svt. Men andra partiska kommentatorer duger?

Det är klart att @malinullgren inte kan tåla en sanningssägare som Ian Wachtmeister. Hennes PK-slott hotar att rämna.

Och i går på bästa sändningstid hade svt:s ena kanal Mikael Wiehe och den andra Marie Demker! Detta är verkligen DDR-teve!

Vi håller på att förlora något mycket värdefullt men vi kommer inte att reagera förrän det är för sent.

Om inte jag får kalla vissa för zigenare varför får då engelsmännen kalla mig för kålrot? Får vi kalla finnarna för finnar?

De som smidde om sina svärd till plogar får nu plöja sina nya herrars åkrar. Fritt omtolkat från gammalt ordspråk.

2014-09-10

Vi bor gärna i tält för att invandrare ska få husrum. Vi tillhör ju de goda och har rätt människosyn.

Vi svenskar är av ett särdeles gott virke och väl rustade inför framtidens utmaningar.

I syfte att behålla vår plats som en framgångsrik industrination måste vi årligen importera hundratusen syriska specialister.

Vi svenskar skickar gärna fredsbevarande styrkor till oroshärdar överallt i världen. Vi prioriterar fred o humanitet!

Svenskar är överallt i världen kända och uppskattas för att vara handlingskraftiga, påhittiga och hederliga.

Varhelst i världen du möter en svensk kan du vara säker på att få ett gott bemötande. Vi svenskar håller ihop!

Turister kommer i tiotusental för att beskåda den pittoreska tiggerinäringen men var ska de bo?

Vi står inför ett val: Att välja vår framtid! Ett lätt val!

Nåväl, om det inte var så viktigt att motarbeta trainee-jobben som s föreslagit om det sker med stöd från SD så får väl Alliansen avstå.

2014-09-12

Som det ser ut har jag bättre politiskt omdöme än Malena Ernman och om det kniper kan också jag sjunga mot betalning.

Mera val: Skottlossning från England?

Sverige gör oerhörda förluster på grund av de öppna gränserna inom EU. Helt i motsats till vad Cecilia Malmström påstår.

Nu kampanjar alla tidningar desperat mot SD inför valspurten. Är det den politiskt korrekta pressens dödsryckningar vi ser?

Nu sitter bekymrade klimatforskarna och justerar sina beräkningsalgoritmer för att passa vad som händer och inte händer.

Vi ska vara så själutplånande goda och humana. Vi ska gräva vår egen grav och se glada ut. Vi ska bara vara tacksamma för allt.

Så går vi till val och upptäcker att vi bara har ett enda parti att välja på om Sverige ska ha någon framtid!

Före filmen står Timbuktu i en reklamsnutt och oroar sig för Sveriges framtid. Vem gör inte det? Men för olika saker!

Ska en slarvigt hoprafsad skara lycksökare bli grunden för det nya Sverige? Varför skulle det fungera bättre? Något lyckat exempel?

Debattvinnare. Hur länge låter DN resultatet ligga kvar?

Nu får DNs Ewa Stenberg skärpa sig. Varför skulle inte Sverige kunna ha samma invandringsnivå som våra grannländer?

Dags att avsluta det här mångkultursexperimentet. Det blev inte särskilt lyckat och jag vill inte vara försökskanin längre.

Trots en synnerligen smutslig valkampanj från hela medieeliten återstår bara ett parti om Sverige ska bli ett normalt land.

Så här på yttersta dagen har Ranelid lämnat sin Jaguar och gett sig in i rasifieringsdimman.

2014-09-15

Här står så politiker av alla slag och betygar att oavsett valutslaget ska den måttlösa invandringspolitiken fortsätta.

Att det kan bli sånt rabalder för att ett parti vill minska invandringen till normal europeisk nivå! Sverige är överspänt i denna fråga!

Tyvärr verkar @vansterpartiet komma in i riksdagen i år också. Jag hade hoppats att väljarna hade genomskådat denna marxistiska kvarleva.

Och av det storvulna @miljopartiet blev det bara pannkaka!

Verkligen dags att ta invandringspolitiken på allvar. Eftertankens kranka blekhet.

Ett stavfel har insmugit sig. Det ska stå ”blågula”:
Så har det bruna Sverige vuxit fram http://www.expressen.se/nyheter/val2014/sa-har-det-bruna-sverige-vuxit-fram/

Många partier slickar sina sår men försöker hålla god min utåt.

Upp med hakan PKiter! Det blir ändå som ni vill. Fortsatt hög invandring och urholkad välfärd. Så har ni röstat!

Nu ska Löfven ta itu med det groteska asylbedrägeriet med hjälp av @miljopartiet !?

Men PKiter, varför så bedrövade? Ni får ju som ni vill. Fortsatt invandringskaos och allt mindre välfärd till svenskarna!

Och har vi inte haft nog med problem med asylinvandring kommer det att bli sju resor värre med Maria Ferm som integrationsminister.

Om det mot förmodan skulle slinka igenom en sanning i kvällstidningarna så drunknar den i lögnerna.

Var är alla tiggare? Var de bara rekvisita i valrörelsen?

Nej, inte kan Löfven styra med denna villrådiga spillra till parti.

Förutom att ha svikit hela svenska folket: ””Vi journalister har svikit landsbygden”” http://www.svt.se/opinion/article2325618.svt … via @svtnyheter

2014-09-18

Eftersom det är jämförelsevis mycket gynnsammare att vara arbetslös i Sverige föredrar många arbetslösa att söka sig hit.

Att inte SD-väljare skulle veta vad de röstar på? Vet andra partiers väljare bättre? De följer ju bara motståndslöst med i PK-strömmen.

Det svenska etablissemanget har alltså bestämt att den svenska kulturen ska ersättas av muslims klankultur. Då ska allt bli mycket bättre!

2014-09-19

Om jag rätar upp jordaxeln kommer vi att få +6 året om. Någon intresserad?

Man skulle kunna tro att jag odlar bananer men det är gul squash.

Ni 97% som inte anser att mer feminism är svaret på dagens problem, kan ni vara så vänliga att stiga fram.

2014-09-20

Är detta läderlappens sista natt? Snart kommer stålmannen!

2014-09-21

Enfaldig och lurad sitter Fredrik Virtanen och jäser på @Aftonbladet .

Önsketänkandet punkterat: Vilken vänstervåg? | Ledarsidan | SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vilken-vanstervag_3932892.svd

2014-09-22

Ni 87% kan få förklara för era barnbarn varför ni gav bort deras framtid till främlingar. Främlingar som bara gapar efter mer.

Politikerna har spelat bort våra barns framtid.
De kommer att ställas till svars men då är skadan redan oåterkallelig.
Fattigdom åt folket!

Islam är en fredens religion. IS är inte riktiga muslimer säger Cameron. Tro det!

Etablissemanget försöker skyla över den misslyckande integrationen med desperat antirasism.

Är det inte Al Qaida och hiv så är det IS och ebola. Alltid något elände på gång.

Ett nödrop när den sociala sammanhållningen är ett minne blott: ””Nu behövs ett nationellt samverkansprojekt”
http://www.svt.se/opinion/nu-behovs-ett-nationellt-samverkansprojekt

2014-09-23

Upp stiger solen torkar bort allt regn!

Det blåser snålt om vissa: ””Vänsterpartiet har en verklighetsfrämmande självbild”
http://www.svt.se/opinion/v-har-en-verklighetsframmande-sjalvbild … via @svtnyheter

Islam är en hydra som äter sina barn. I islams fotspår följer elände och åter elände. Islam betyder underkastelse. Släpp inte fram demonen!

2014-09-24

Den olösta vänsterparadoxen: En stark stat utan nation. Vänstern brottas ständigt med denna fråga. Eller gör de?

Vad har vi att se fram emot? Att den stora kometen ska dyka upp och lösa alla våra problem?

Varje människa är en ö. En ö med branta stränder. Landstigningen mycket riskabel.

Hur många miljöpartister värmer sina hem med klyvbart material?

2014-09-25

Vi ångar obekymrat vidare. Morgondagen är långt långt borta.

Svensken har blivit fredlös i sitt eget hemland.

Glöm inte citattecknen när det handlar om ”svenskar” som åker på jihadresor till mellanöstern.

2014-09-26

En krympande andel svenskar uppskattar mångkulturen trots massiv marknadsföring och skönmålning från politiker och media.

Men hur går det med religionsfriheten? IS tillämpar bara koranen bokstavligt. Koranen är Guds ord och går inte att omtolka.

2014-09-27

Just inget märkvärdig var åsikterna.

I en folkomröstning om att göra Sverige mångkulturellt skulle svaret bli ett rungande NEJ! Därför blev det ingen.

Naiva politiker tror att mångkulturen är en dans på rosor. Vi andra måste möta framtiden på en stig av törnen. Vi fick aldrig välja.

Inbjudna till vårt fridfulla hörn av världen är terrorister, islamister och krigsförbrytare. Ska dessa omvändas eller integreras?

Godheten har bestämt att om vi tar hit alla världens konflikter kommer vi att få ett mycket harmoniskt samhälle.

Främlingsfientlig? Jag är ytterst vänlig mot alla som verkar vilsna och behöver hitta tillbaka till hotellet.

2014-09-28

Trollen har nu lämnat Mumindalen och kan dyka upp varsomhelst.

Det är vår självgoda värdegrund som gör att vi ger asyl åt terrorister och våldtäktsmän, tjuvar och krigsförbrytare. Vi är så humana!

Vadå, jag dyster? Det är ju jag som håller humöret uppe i väntan på den stora kometen!

2014-09-29

Om det nu är så känsligt att tala om volymer i vissa sammanhang, vad ska vi säga? Busslass? Horder? Verkligheten måste kunna kvantifieras!

Ska vi verkligen tillåta blodbesudlade kommunister i riksdagen? @vansterpartiet

Om vi skulle titta in i vänsterpartiets garderober. Vi kommer att hitta de mest makabra fynd.

2014-09-30

Efter gårdagens riksdagscirkus: En kommunistspillra tänker sätta sig på tvären. Bådar gott för framtiden? Nyval inom kort!

Huka er i bänkarna, snart kommer vänsterns hårda argument i vanlig ordning, när stenarna talar. @vansterpartiet

När censorerna är färdiga med Pippi kan de fortsätta med Shakespeare och vidare ut i världslitteraturen. Där finns mycket vi ska undanhållas.

Eftersom vi är så humana borde vi ta hit alla ebolasmittade till Sverige och låta vår högklassiga sjukvård ges tillfälle att briljera.

Om det är ovanligt mycket mumintroll på twitter just nu beror det på att de känner sig obekväma i Mumindalen. Vintern väntar.

En svensk ödesfråga ägs helt av ett enda parti. Övriga partier vrider sig i plågad vanmakt. Frågan FÅR helt enkelt inte diskuteras!

Vi får för allt i världen aldrig normalisera @miljopartiet och @vansterpartiet !

Ska vi återta vår roll som högst beskattade befolkning för att uppfylla alla godhetslöften till hela världen?

Den lilla stormakten Sverige är ordentligt på fallrepet. Snart råder här arabisk ordning = kaos. Då stänger våra grannländer gränserna hit.

Om alla får högskolekompetens, kommer jobben då?

2014-10-01

Den amerikanska hummern utgör ett hot mot den svenska hummern. Smaka på den nyheten.

När ska de 87 procenten ta sitt förnuft tillfånga?

Någon som grubblat över de geometriska egenskaperna hos en enhörning?

Nej du ärkebiskop, vi tar ansvar för våra barn och barnbarn i stället för att försöka rädda hela världen hit!

Svenska forskare är rädda för verkligheten: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/slutreplik-om-invandring-vad-ar-fel-pa-svensk-forskning_3965594.svd

2014-10-02

Genom att ge fri lejd till Sverige åt alla syrier har vi snart samma härliga harmoni här som där.

Kan inte vi svenskar, som är så erkänt skickliga fredsmäklare, lösa mellanösternkrisen en gång för alla. Resurser har vi ju. Eller?

Nära en halv miljon svenskar väntar otåligt på alla pensionsavgångar som skulle ge dem jobb. De kommer inte. Det är en enda stor bluff!

2014-10-03

Ofta blir jag sittande mellan ord och handling.

Regeringsförklaringen: Vi ska bygga för brinnande livet för att ge plats åt alla som kommer hit. Inget kommer bli över till oss svenskar.

Sveriges turistsatsningar är nu helt inrktade på rumänska tiggare.

Med helt orealistiska önskedrömmar ska landet byggas enligt tillträdande regeringschef.

2014-10-04

@ingridcarlqvist En lättviktig ministär. Snart bortblåst.

Nya tongångar: Så tvingar de tiggarna att betala – DN.SE http://www.dn.se/sthlm/sa-tvingar-de-tiggarna-att-betala/

Mycket förnedrande att buntas ihop med denne figur: Svensk? Terrormisstänkt svensk gripen – DN.SE
http://www.dn.se/nyheter/sverige/terrormisstankt-svensk-gripen/

Den rikedom som Weiderud önskar sig kan jag gärna avstå från. Den kostar mer än den smakar.

Och dessa tjugofyra tror att de kan styra Sverige? Det omöjliga gör vi medan ni väntar. Mirakel tar lite längre tid…..

I dag ska det bli en positiv dag. Jag väljer att vara anod.

2014-10-05

Jag tar dagen som den kommer. Ibland går jag upp, ibland går jag ner.

Generationer svenskar har kämpat för att bygga upp en nation och en välfärd men nu delas den ut som vore den ingenting värd.

2014-10-06

Skulle svensk folkdräkt signalera kulturell öppenhet?
Jag trodde den signalerade lokal samhörighet.
Motsatsen till mångkulturshelvetet.

Storskaligt bedrägeri utan åtgärd: Hur många ensamkommande barn är vuxna? | Ledarsidan | SvD
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna_3981601.svd … via @SvDledare

Sverige intar en alltmer extrem position i världen uppbackat av ett minst lika extremt medieklimat. Avgrunden väntar!

”Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sova under kyrkohällen!”
(Heidenstam)

2014-10-07

Att rösta SD är noga genomtänkt! ””Sluta ogiltigförklara SD:väljarnas val”” http://www.svt.se/opinion/article2376609.svt … via @svtnyheter

Jag hör inget om Özz Nujjen och Soran Ismail längre. Är de nere och slåss mot IS?

Sverige i framtiden. Mitt gamla hemland.

Motståndet mot arabiska stärks efter att ha läst detta exempellösa dravel:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/lyra-ekstrom-lindback-gor-arabiskan-till-nationellt-minoritetssprak/

Löven faller och det är oundvikligt.

Läggmatcher? Men vad spelar det för roll vem som vinner av två godtyckligt hoprafsade/hopköpta lag? Det är bara lek!

Som belöning för vår politiska korrekthet får vi ebola och IS. Förmånen av öppna gränser.

2014-10-09

Ett samhälle bygger på gemenskap. Vad har jag gemensamt med exempelvis alla dessa somalier som nu uppfyller landet? Absolut ingenting!

Vad är svenskt? Ja, sannerligen är det inte islam! Islam kommer aldrig att bli en del av Sverige. Riv alla moskeer, de är terrorcentraler!

Vi måste alltså importera gatsopare eftersom svensken blivit överkvalificerad? Kan det verkligen stämma? Har alla fått högskolekompetens?

Same = Renlevnadsman?

2014-10-12

Gott försök men fegheten kommer ändå att styra i Sverige.””Löfven, det går inte att tiga ihjäl SD”” http://www.svt.se/opinion/article2390204.svt … via @svtnyheter

2014-10-13

Alla som kan tänka sig att dö i Mali räcker upp en hand.

Medvetandet om övriga partiers svek bara ökar: Stödet för SD växer – DN.SE http://www.dn.se/nyheter/politik/stodet-for-sd-vaxer/

I åratal har vi bombarderats av politiker och media om hur lönsam och välgörande invandringen är men verkligheten nafsar oss nu i hälarna.

Antydan om anledningen är lika skrämmande och refuseras av Svt! ””Bostadssituationen är skrämmande”” http://www.svt.se/opinion/article2389007.svt … via @svtnyheter

2014-10-14

Inte att undra på med alla nytillkomna innevånare! : ””Bostadssituationen är skrämmande”” http://www.svt.se/opinion/article2389007.svt … via @svtnyheter

Om afrosvenskarnas riksförbund utpekar folk som rasister ska vi inte ta särskilt allvarligt. De verkar lida av ”svennefobi”.

Gång på gång fäktar Unga Muslimer med sitt låtsassvärd ”islamofobi”! Vi går inte på det där längre. Det är en overksam strategi.

Ingen vill leva som en etnisk minoritet i sitt hemland utom svenskarna som uppenbarligen ser fram emot det. Dock inte jag!

2014-10-15

Varför dessa skyddskläder om ebola bara smittar genom kroppsvätskor? Dags att isolera Afrika?

Med min nystämda harpa ska jag nu försöka få ordning på dagen.

2014-10-16

Den enda idrottsgren som imponerar på mig är stavhoppning!

”Kommentarer till välformulerade och nödvändiga förslag av fyra skribenter i DS: http://tinyurl.com/q85u6ey ” @MeritWager

Allvarligt missbruk av islamofobi i vissa kretsar. Har socialstyrelsen någon åtgärdsplan?

2014-10-17

Den svenska pragmatismen har ersatts av ett hysteriskt uppskruvat tonläge där körledarna skriker rasist och islamofob i munnen på varandra.

Vad gör nu Folkpartiet med sin Bagdad-Bob-artist Erik Ullenhag?

2014-10-18

Den fria rörligheten sitter nu i varje gathörn och gör stadsbilden pittoresk.

Nu ligger han illa till, han Aschberg: Stäng av tjänsterna för notoriska hatare #aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/robertaschberg/article19673312.ab

2014-10-19

Rödhåriga specialrekryteras? ””Nya arbetsuppgifter kräver nya kompetenser”” http://www.svt.se/opinion/article2408877.svt … via @svtnyheter

2014-10-20

Ofta är jag på onödigt gott humör. Det finns absolut ingen anledning till det!

Min fysik är alldeles utmärkt och min kemi likaså.

2014-10-21

Svaret kan tyckas självklart men … Kan en hedersmördare vara “välintegrerad”? http://disq.us/8kli28

2014-10-25

Det kostar att göra om Sverige till ett kaotiskt mellanösternland! Men vi har råd än så länge så det lyckas nog.

”Efter 11/9 ökade islamofobin”. Eller var det då vi vaknade upp och insåg islams rätta ansikte?

Magdalena ladulås, mycket fyndigt!

Islam står för allt som jag inte kan tåla. Varför ska jag då vara tolerant?

2014-10-26

I morgon påbörjar jag hästfri måndag.

2014-10-28

Ekis! För övrigt heter det inte särbos i plural. Apropå utsvävningar om fascismens natur i DN.

2014-10-31

Sverige föredrar att tillsammans med Nordkorea erkänna Palestina. Att erkänna Taiwan däremot…

Nu ska polisutbildningen ske vid Sveriges sämsta högskola. Det låter oroväckande. Allt ordnar sig till det värsta.

2014-11-01

Folkpartisternas godtrogenhet är så monumental att jag blir helt mållös. @Adolphson1

2014-11-02

Den enfaldiga godheten råder fortfarande: Sluta blunda för migrationsutmaningarna
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sluta-blunda-for-migrationsutmaningarna/

Fridolin, ormen i Löfvens paradis?

”Alla människors lika värde” måste vara det klyschigaste som går att uppbringa just nu.

Tänk så mycket klimat som kunnat räddas om inte alla pengar gått åt till att försörja migranter.

2014-11-03

@miljopartiet arbetar enträget på att tidigarelägga nästa istid.

2014-11-05

Asylanstormningen är ingen naturlag. Vi sänder fel signaler till omvärlden och får ta de praktiska konsekvenserna. Kaos och misär blir här.

Nu ska det byggas bostäder för fullt. Men inte till oss utan till helt andra människor. Vi får se bostadskön bli allt längre.

2014-11-06

Henrik Arnstad bygger oförtrutet vidare på det som DDR kallade ”den antifascistiska skyddsvallen”. Den ska visst upp igen! @dagensnyheter

Regeringen kommer nu att öppna den tomma ladan och dela ut tomheten till höger och vänster. Mest till vänster.

Nu behöver Löfven din sommarstuga för att inhysa alla nykomlingar. Du har väl redan sju ensamkommande Muhammed vid frukostbordet?

”Alla människors lika värde” tvingar folkpartister att jämställa Hitler med deras egen mamma annars är de rasister. Stackars satar.

2014-11-07

I dag fars dag. Livet är en fars.

Asylkaoset kommer bara att öka så länge politikerna vägrar att diskutera volymer. De har målat in sig i ett verbalt hörn med sin generösa…

Den som VILL ha tiggare ska förstås ge pengar. Den logiken borde vara glasklar.

Först när Sverige är helt utarmat kommer flyktingströmmen hit att avta. Inget annat än ekonomiska fördelar lockar.

2014-11-08

Ska vi kalla det tur att vi inte haft så stort arabiskt inflytande i landet? Nu är det slut med den turen. Nu börjar hårda tider.

2014-11-09

En dag som denna måste vara en sorgedag för @Aftonbladet :s hela ledarredaktion, minnet av berlinmurens fall.

Sverige ska absolut inte räkna med något solidariskt flyktingmottagande. Alla länder med självbevarelsedrift försöker slippa.

Kvar sitter Sverige med Svarte Petter i asylfrågan. Och honom ska vi förvandla till en nyttig medborgare? Det tror vi inte på längre!

Visst, för mig får ni kurder gärna ha ett stycke land för er själva där uppe i norra Irak.
Men då vill jag inte höra några protester om vi svenskar vill ha ett land här för oss själva.

2014-11-10

Typiskt av svt opinion att ta bort mitt inlägg om att kurdernas strävan för eget land skulle jämföras med svenskarnas dito. Passar inte (v)!

Visst kan ni kurder få ett eget land men låt oss svenskar behålla vårt.

marikaformgren.se/#post65 En ingenjör kan inte komma dragandes med sådant politikerflum som ”värdegrund”. Tillvaron måste vara logisk.

2014-11-11

”En skoningslös krigsherre, plundrare, judeslaktare och polygamist – sådan framträder Muhammed i Koranen.”

Är det sant att nättrollen spricker i solsken? Då får de akta sig när jag upplyser jämmerdalen.

2014-11-12

Och min klocka gör på stället marsch som i gåtan.

Endast ett parti tar tag i Sveriges ödesfråga. Övriga blundar: Det blir inget kaos i SD efter Jimmie Åkesson http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article19844812.ab

Tidningar vill ha vårt stöd till att fortsätta undanhålla oss sanningen. Låt dem självdö. Vi klarar oss mycket bättre utan. @Aftonbladet etc

En lektion i statskunskap skulle inte sitta illa, termin två: Ska sju partier på fredag bekräfta SD:s kritik? | SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ska-sju-partier-pa-fredag-bekrafta-sds-kritik_4096369.svd

2014-11-13

Är det utslag av polishumor när offret får heta målsäganden i rapporteringen?

2014-11-14

Du Ikaros, kom inte för nära!

Och när de fångat kometens svans är det bara att åka hem med trofen.

Jag sticker mer än gärna hål på den uppblåsta självgodheten hos pk-iter. Med tankar tyngdlösa som såpbubblor; borta utan spår.

2014-11-15

Var är folket som @folkpartiet ska representera?

2014-11-16

Politik som är högst normal i övriga Europa betraktas som högerextrem och rasistisk i Sverige. Det säger det mesta om Sverige.

Lite yrvaket: Vänstern har bara drömmar att erbjuda http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vanstern-har-bara-drommar-att-erbjuda/ … #Expressen via @Expressen

”Ekologisk odling – vägen till svält.”

Enda positiva med Eu hittills: förbud mot jakt på sträckande morkulla. Men mycket kostar det!

Helt oavsett dubbla medborgarskap eller inte så verkar de flesta av sveriges politiker inte tillvarata svenskarnas intressen.

Egendomligt nog anser 87% av svenskarna att resten av Europa är rasistiskt och främlingsfientligt men vill ändå vara kvar i EU.

2014-11-17

Saknar solen? Lugn, jag är snart tillbaka. I mars senast…

Varför ska vi ha presstöd? Betala för journalisternas högst privata åsikter i olika ämnen. De talar oftast i egen sak. Sanning en bisak.

Tänk vad mycket det går att få ihop med enbart ettor och nollor! Varav nollorna består av ingenting.

Vid min nedstigning i Hades krävdes giltigt färdbevis! Inget är som förr.

2014-11-18

I dag ska jag lösa all världens problem. Eller åtminstone landets. Kommunen eller familjens? I dag ska jag lösa mina egna problem. Tror jag.

Med lätthet placerar jag in mumintrollen bland flodhästarna i det linneanska systemet.

I dag är jag på samma våglängd som katten. Vill bara ligga och spinna.

Om man skulle ta och skapa sig en framtid som värdegrundskonsult. Tänk att kunna försörja sig på snömos!

Det finns ett, endast ett riksdagsparti som tänker på Sverige och svenskarna. De övriga partierna tänker på andra.

Här har vi ännu en vilsen själ. En av alltför många: ””Vi måste utbilda bort rasismen”” http://www.svt.se/opinion/vi-maste-standigt-ifragasatta-rasismens-skepnader … via @svtnyheter

2014-11-19

Jag tycker nog att vi dör som vi brukar. Evigt liv infört? Färre dör – tufft för begravningsbyråer – P4 Kronoberg http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6022348

2014-11-20

Sammanföll inte mansdagen med toadagen? Räcker dagarna inte till? När infaller den uppgående solens dag? Japans nationaldag?

Ännu en drömmare. Snart finns bara drömmare kvar i m: Så borde Reinfeldt sagt i Öppna era hjärtan | SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-borde-reinfeldt-sagt-i-oppna-era-hjartan_4118095.svd

Skandalöst och val men vad kan man begära av denna regering:”Kontroversiellt val till ny rikspolischef” http://www.svt.se/nyheter/sverige/kontroversiellt-val-till-ny-rikspolischef … @dan_eliasson

Morgondagen ser ut att bli en innedag. Då får det bli mollskinnsbyxor på.

2014-11-21

Så detta ständiga tal om homo- bi- och tramspersoner.

Först omåttlig invandring. Sedan kamp mot främlingsfientlighet, det var moderaternas arbetslinje.

Motsatsen till demokrati kan beskådas här: http://nyheter24.se/debatt/783386-

2014-11-22

Sverige ska nu isolera resten av Europa eftersom grannländerna inte lever upp till svensk invandringsnorm och därför per def. är rasistiska.

Bostadssegregationen? Kaka söker maka. Vem vill frivilligt bo ihop med somalier?

Pennalister… Missbrukar pennor?

Zigenare diskriminerade? De har straffat sig ur den svenska gemenskapen på egen hand.

Nu tänker Sverige stärka sitt gränsskydd så att inte de rasistiska grannländerna kan komma och påverka vårt generösa asylsystem.

I hela Europa är det bara vi som lever upp till Fn:s asylrekommendationer. Måtte djävulen ta resten av världen! Vi bryter kontakten!

2014-11-23

Med myndigheternas löften om PUT ska de inte samtidigt spela förvånade över anstormningen av asylsökande.

Ännu mera galenskap: 170 miljoner kronor till mer genusforskning | Fria Tider http://www.friatider.se/170-miljoner-kronor-till-mer-genusforskning#.VHI982vnAc0.twitter

Varför ska vi locka hit människor från världens alla konflikthärdar? Är våra politiker helt från vettet? Vilka representerar de? Inte oss!

Genom vårt avskilda läge har vi sluppit många etniska konflikter men det ska våra politiker minsann se till att ändra på!

2014-11-24

Finns det någon med vettet i behåll som har några illusioner kvar om att islam är en fredens religion? Nej, sannerligen inte! @HSmeds

Numera känns nazisterna igen genom att de vänder sig mot Mecka fem gånger dagligen.

Sju av riksdagens partier agerar som om vi hade för LITE asylsökande! Absolut INGET görs för att minska inflödet. Tvärtom!

“tycka-synd-om”-hormonet oxytocin kan i vissa sammanhang ha en fullkomligt förödande inverkan på människan och få nationer att gå under.

Den begagnade framtiden lämnar jag bakom mig.
Herr Frigolit och fru Bakelit har ännu inte fått det rödgröna luftslottet att lyfta som de lovat.

20114-11-25

Afrosvenskarnas Riksförbund skriker i högan sky om man lyckas avbilda en afrikan rättvist välliknande. Inte rår vi för hur afrikaner ser ut!

Rabiata Maja Hagerman ondgör sig i Dn över att det kan finnas en annan kultursyn än den nuvarande vänstertyngda.

Enligt Maja Hagerman har alla folk egen kultur utom svenskarna. Frågan är om svenskarna överhuvudtaget finns. Finns de så ska de bort.

Låt oss höra Advokatsamfundet bekymra sig över alla migrationsförespråkarna som befolkar migrationsdomstolarna. Varför så tyst?

Flow hit och flow dit… Här flyter det bara på! Fullt ös. Gott flyt. Ont om översättare?

Alla dessa avdankade kommunister som befolkar massmedias redaktioner, inte hade de några problem med karriären trots sin blodiga bakgrund.

2014-11-26

Dags att vända uppochner på kostpyramiden? Eller göra kostcirkeln fyrkantig?

Är #aftonbladet :s dyngspridning det fria ord som jag vill stödja? Mordet på fria ordet http://www.aftonbladet.se/kultur/aagard/article19917869.ab

Och Babben ska leva själv nu säger ryktet. Vem har levat åt henne hittills?

Gamla avdankade kommunister sitter lite överallt i samhället och förgiftar omgivningen.

2014-11-27

Beskåda mångkulturens välsignelser i Ferguson och Husby. Allt värre kommer det att bli. I Pk-politisk enighet.

Ett erbjudande som ingen riktig socialdemokrat borde kunna tacka nej till: Med vår hjälp kan S få igenom en budget http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article19927206.ab

Fru Bakelit har det inte lätt men så är hon ju rätt grön: Hård liberal kritik mot nya kulturministern | Fria Tider http://www.friatider.se/h-rd-liberal-kritik-mot-nya-kulturministern#.VHcBzbvL_ME.twitter

Inser verkligen de 87% att välfärden måste offras om asylpolitiken fortsätter så här? Nej troligen inte. Då hade de aldrig varit 87%!

Försäkringsbolaget Sverige som glatt betalar ut ersättningar till sådana som aldrig betalat in en premie. Kan det gå annat än illa?

Tips även till sajt på dekis nämligen Expressen:Mattias Karlsson gav tips till känd hatsajt http://www.expressen.se/nyheter/mattias-karlsson-gav-tips-till-rasistsajten/ … #Expressen via @Expressen

Nej, ingen uppmuntran till att söka asyl i Sverige! ””Utradera arvet efter Ny Demokrati”” http://www.svt.se/opinion/article2504961.svt … via @svtnyheter

Inte bara Mp och V är marginaliserade partier som kommer att se fram emot en tynande tillvaro även C, Fp och Kd ligger illa till.

Journalist, vad är det för åkomma?

2014-11-28

Manusförfattaren till teveserien ”Blå ögon” har fullkomligt missat att hotet mot Sverige kommer från vänster och islam. Vänstervridet i svt!

Mångordig kommer nu @nya_moderaterna :s eftervalsanalys som de fick gratis av mig för flera veckor sedan. Sammanfattat i två meningar!

Så här ser den genomsnittlige stockholmaren ut:

DNs recensent av teveserien ”Blå ögon” Helena Lindblad positionerar sig politiskt i sista meningen: ”…valet och dess skrämmande utgång.”

Det finns inga svenskar, ingen svensk kultur, inte något. Allt är en dröm. http://www.metro.se/kolumner/till-alla-ivriga-sdare-det-finns-ingen-traditionell-svensk-kultur/EVHnkB!sfvonNviluiCc/ … via @metrosverige

I Syrien ser vi praktiskt tillämpad islam. I Ferguson ser vi mångkutur i praktiken. Goda exempel att ta lärdom av.

I Ragunda kommun får alltså pensionärerna stå tillbaka när kommunen åläggs att ta hand om ännu fler flyktingar.

Expo har varit med och utformat teveserien ”Blå ögon”. Kan förstå det. Maken till vänsterperspektiv får man leta efter!

2014-11-29

I år skulle Tove Jansson fyllt hundra år. Hon blev tidigt mumifierad.

Svenskarna är ett folk med eget språk och egen kultur. Förr hade de ett eget land också men inte nu längre.

2014-11-30

Hög tid att kvotera in munkar i nunneklostren!

Licensjakten drabbar både vargar och tevetittare. Håll er undan!

Bostäder på Bromma? Bostäder på Essingeleden?

2014-12-01

Marcus Svensson har som de flesta svenska journalister hamnat i ett fegt läge och har inte samma rakryggade hållning som Marika Formgren.

Vak opp alla twittrare, en ny dag gryr! Gårdagens alla problem ligger kvar och väntar.

Med dagens debattklimat måste kritik av IS betraktas som islamofobi.

Så var det med den ”goda” nyheten: Ovanligt att säkerhetsriskerna lämnar landet | SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ovanligt-att-sakerhetsriskerna-lamnar-landet_4151067.svd … via @SvDledare

När nattens mardrömmar bleknat återstår dagens.

2014-12-02

Valrörelsen är redan igång med svt:s vänsterprojekt ”Blå ögon”. Valet står mellan två block där svt ensidigt tagit parti för det ena.

Vi talade samma språk men jag hade inget att säga.

I vargtimmen vaknar demonerna.

Det växer fram en motståndsrörelse mot resistenta bakterier. Ohm går igen.

Det krävs en religion som islam för att frambringa sådana monster som visar sig genom IS.

Tillnyktring? Baksmälla? : ””Vänstern 2.0 är ett kolossalt misslyckade”” http://www.svt.se/opinion/article2514691.svt … via @svtnyheter

Om du ger pengar till tiggarna känner de att de måste sitta kvar hela vintern. Skona dem!

2014-12-03

Äntligen har det blivit lite fart och fläkt över budgetarbetet!

Egentligen finns det nu bara två politiska block och det är inte vänster och höger.

2014-12-04

Krampen på den politiska arenan hade lätt kunnat lösas om inte sju av partierna så bortom allt förnuft låst sig vid att invandringen absolut inte får regleras nedåt.

Är det den mediala motvinden som är SDs livsluft?
Partiet har haft en osannolik framgång trots detta kompakta smutskastande.
De övriga partiernas verklighetssyn skär sig mot verkligheten och det märker väljarna.

Politiken har delat upp sig i tre tydliga block: 1. Marxister. 2. Tokliberaler. 3. Milt konservativa realister. Utöver detta ingenting.

Män från Mars, kvinnor från Venus och miljöpartister från Pluto. Det påstår jag fortfarande.

Även en tiondel av dagens invandring skulle vara ett alltför stort problem för oss. Vi skulle behöva tvärstopp i minst tio år.

Närsomhelst kommer husguden att få rensa avloppet. Så lagom sublimt.

Aha, vi har alltså problem? En nyhet för Folkpartiet!? ””Jag tänker ta debatten om integrationen” ” http://www.svt.se/opinion/jag-tanker-ta-debatten-om-integrationsutmaningarna … via @svtnyheter

2014-12-05

Som första steg borde problemen erkännas och inte skyllas på rasism och främlingsfientlighet som är fullkomligt irrelevant i detta sammanhang.

En lång tid har tongångarna varit att invandringen antingen varit helt nödvändig för vår välfärd eller att den är rena vinsten. När dessa påståenden ekat alltför ihåligt har man dragit till med humanitet och bundenhet till konventioner.
Alla andra länder tycks kunna styra inflödet mycket bättre.

Lider du av PK? TEST: Är du i farozonen för att ha SD? | Nöjesguiden http://nojesguiden.se/blogg/tobias-bostrom/test-ar-du-i-farozonen-for-att-ha-sd … via @nojesguiden

Moderaternas blinda fläck: Lucka 4: Merit Wager | Ledarbloggen | SvD http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/12/04/lucka-4/ … via @SvD

2014-12-06

Redan nu börjar pajkastningen. Om vi skulle ta och utnämna Socialdemokraterna till kommunister? Jag vill också vara med!

Här i landet skiljer vi på folk och folk. Vi delar upp oss i vi och dem. Dem sätter vi i fängelse. Vi andra går fria. Det kallas rättvisa.

Glöm inte den diktaturvurmande Palme-tiden du hycklande Socialdemokrat! @socialdemokrat

Tesen ”allas lika värde” ser vi tillämpad genom att somliga spärras in och andra får gå fria.

2014-12-07

Tilliten har lämnat landet. Vi tittar misstroget på varandra. Ingen litar på någon nu. Detta har politisk konsensus åstadkommit.

Nyttigt rotande i egna rötter för partiföreträdare: Tillsätt en sanningskommission http://avpixlat.info/2014/12/07/tillsatt-en-sanningskommission/

2014-12-08

Skomakare bliv vid din läst. Svetsare bliv vid din svets.

Det var nära att Socialdemokraterna förvandlat Sverige till en planekonomi med löntagarfonderna. Glöm inte det! Så ser deras demokrati ut.

Av jordens alla länder är det bara Sverige som saknar egen kultur. Därför har det gått så illa för oss och vi tvingas leva i ständig misär.

Tur att mångkulturen kommit till oss så att vi äntligen kan få del av välfärden.

Sverige, landet som byggdes av lösdrivare.

Vi placerar oss på teknikens framkant med hjälp av hundra kamelskötare.

2014-12-09

Muslimer är inte att leka med har vi lärt oss genom erfarenhet. Bränn en koran och se effekterna!

Varje gång Henrik Arnstad säger ”fascist” kan jag tillgodoräkna mig en poäng.

Ordning och reda är inget vi kan se fram emot i politiken men som man bäddar….

Ingen frågar svenskarna vad de vill utan att först ha genomfört en massmedial hjärntvätt under några år.

2014-12-10

Om du tänker rädda hela världen med våra gemensamma pengar vill jag ha vetorätt.

Inavel bland komiker när de mest skämtar om varandra.

Potentiellt kan Sd roffa åt sig hälften av moderaterna. Plus en ordentlig del av Socialdemokraterna. En sådan utvecklingspotential!

Batra är ett populärt val för dem som vill moderaterna illa.

2014-12-11

Blir det en vit jul eller en rasifierad?

När jag tänker själv i stället för att låta andra göra det åt mig kallas det populism. Populism det är fult det. Kanske tänker jag fel.

Ytterst lite talas det om hur det går för vänsterpopulisterna inom Eu.

Det är svåra tider för @Aftonbladet . Medarbetarna lever i ständig ovisshet inför den förestående nedläggningen.

2014-12-12

Det är i allra högsta grad volymer det handlar om. Vissa har tydligen inte begripit det ännu: http://www.dn.se/debatt/overge-inte-reinfeldts-oppna-asylpolitik/ … #dinröst

Samarbete över blockgränserna? Då börjar det osa korporativism. Första steget mot fascism.

Hit söker sig folk i hundratusental för att bli omhändertagna av oss som med hårt slit fått ett överskott ur dessa ogästvänliga trakter.

Du som inte överlever morgondagen, du kommer lindrigt undan, när verkligheten kommer ikapp pk-iterna.

När vi sedan vaknar upp i spillrorna av vad som varit ett välfärdsland är det så dags att ångra sig. Var det detta vi skulle lämna i arv?

Sju partier har bitit sig fast vid undergångsformeln ”generös flyktingpolitik” och endast en total samhällskollaps kan bryta förtrollningen

2014-12-13

@AesgSjberg @Gonagullet Man är rädd att underminera sitt eget ställningstagande som ligger så långt tillbaka att skälen är bortglömda.

Enfrågeparti? Är det @vansterpartiet som avses? #dinroest

Anden har sluppt ur flaskan vi måste börja diskutera volymer! #dinroest

Att vara rädd för fel saker är fobi. Här är ett exempel: Jag demonstrerar för att jag är rädd | Kultur | SvD http://www.svd.se/kultur/lokko-jag-demonstrerar-for-att-jag-ar-radd_4181523.svd … via @SvD

För lite klasskamp tycker @vansterpartiet och vill importera en ny underklass. #dinroest

Så länge höger och vänster samarbetar i migrationspolitiken kommer Sd växa hejdlöst och till slut helt dominera den politiska arenan.

2014-12-14

Men fy @aftonbladet , inte får ni tala illa om islam!:… IS: Kvinnor får våldtas och säljas #aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20017881.ab

Så går det när politikerna försöker styra oss i stället för tvärtom: Sorgligt tecken på inkompetens http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/sorgligt-tecken-pa-inkompetens/ … #Expressen

All statistik som innefattar etnicitet ogillas eftersom den skulle kunna leda till mindre smickrande slutsatser om folkgrupper. #dinroest

I framtiden får vi svenskar sova i en illa bäddad säng. Tacka alla aningslösa politiker för det! Är det godheten eller dumheten som segrat?

2014-12-15

Jag saknar den gamla tomten, den gråa och vresiga. Jag saknar den gamle tomten, den gråe och vresige. Jag saknar den gamle tomtehen….

Det ideologiska folket har legat i ide. Dags att vakna innan det är för sent!

Annie Lööf har lösningen på alla våra integrationsproblem. Det handlar om jobb och har absolut inget med volymer att göra. Nu vet vi!

När folket inte passar vill pk-politikerna välja ett nytt: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article20021300.ab

@MonicaMorath @Hajk @PeterA4200 @larsstroman @fvirtanen @niklasorrenius @MartinAagaard @StiftelsenExpo Sverige lider av förstorat hjärta.

2014-12-16

Praktiserad islam. Ett huvud kortare.

2014-12-17

Ibland rör någon om i den politiskt korrekta myrstacken. Myrorna blir våldsamt upprörda och sprutar etter åt alla håll. Sedan lugnar de sig.

I dag kommer jag att lysa med min frånvaro.

Nu är vi där igen; i matematisk akrobatik. Svensk-kurder kan vara 100% av varje! Är du 200% bör du söka läkare akut.

Här talar otydligheten själv: http://www.expressen.se/nyheter/politik/vi-star-for-tydlighet-och-ansvarsfullhet/ … #Expressen via @Expressen

Från Expressens skyddade verkstad levereras detta: http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/nu-far-vi-se-mer-av-sds-harda-karna/ … #Expressen via @Expressen

Slut med stöd åt obskyra vänstertidningar? Det skrämmer många. http://www.svd.se/kultur/ringer-det-inte-en-varningsklocka-har_4195111.svd … via @SvD

Gåtfull, denna politikernas iver att förvandla Sverige till något som de flesta av oss inte vill ha. #dinroest

Se till att svälta ut detta vänsternäste: Expo vädjar om hjälp när SD stryper bidragen | Fria Tider http://www.friatider.se/expo-v-djar-om-hj-lp-n-r-sd-stryper-bidragen#.VJHvNewC0Uc.twitter

2014-12-18

”I Rumänien byggs en superkatedral för hundratals milj euro. Där kan man be för landets fattiga.”

Men Aftonbladet är ju ett rasistiskt muslimskt språkrör! Varför ger Aftonbladet pris till en antisemit? #aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/article20025686.ab

Medan vänstern slåss inbördes med genusteori och intersektionalitet pågår livet utanför helt oberört. http://www.svt.se/opinion/article2554061.svt … via @svtnyheter

I vågor väller ungdomsgäng in i landet och kallar sig ensamkommande flyktingbarn. Vi låter oss luras att bevilja familjer evig försörjning.

”Jag kan åka hur långt som helst för att köpa närodlat.”

2014-12-19

Hade jag varit skapt som en steglits hade mitt twittrande sett helt annorlunda ut. Men nu är det som det är.

Glöm aldrig att islam är den absoluta motsatsen till västerländsk demokrati och frihet och bör behandlas därefter. #dinroest

2014-12-20

Med gemensamma krafter ska vi sätta pk-monstret på plats!

Min katsura är på plats men var är pepparkakorna?

”Randig, randig är herren Zebraot”

Fler innevånare ger inte ökat välstånd. Det är bara att se sig om i världen. Vi behöver inte bli flera här. Fler är en miljöbelastning.

2014-12-2

Lånta fjädrar: scharlatanen Arnstad kallas nu vetenskapsjournalist i DN.

Henrik Arnstad är dagens Refaat el-Sayed. En bedragare som @dagensnyheter använder som sakkunnig.

Har någon sett mina förlorade ägg?

Jag är av den nyfascistiska åsikten att det gamla Sverige utan skottlossning, bränder, rån och våldtäkter var mycket bättre. #dinroest

För att begripa SLs biljettsystem ska man helst vara kryptoman av andra graden.

”Ni verkar autistiskt förälskade i er egen godhet. Men sådant slutar i hyckleri och självbedrägeri.” (Ur DN Richard Swartz)

@attcom12 Det är kanske inte så märkligt. DN vill gärna ge sken av att vara seriös men visar sig vara ett simpelt propagandablad. @arnstad

Verkligheten tränger sig på. Dahlberg: Fler borde våga följa i KD:s spår http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-fler-borde-vaga-folja-i-kds-spar/ … #Expressen via @Expressen

Nu visar sig den lovordade mångkulturen inte alls motsvara förväntningarna. Vad gör alla liberaler då? Mer av samma!

Du Ikaros, kom inte för nära! Med lånta fjädrar kommer det att gå illa. Ping @arnstad

I morgon ska det firas vintersolstånd. Äntligen!

Nu har vi fått oss itutade i åratal om mångkulturens välsignelser. När bara fattigdom och elände erbjuds blir vi lite vresiga. Undrande?

Trots att våra politiker har blivit valda för att tillvarata våra intressen ser de ut att i stället förstöra Sverige som svenskarnas hemort.

2014-12-22

@lovisasiwert @z_effekt Vi stackare har ju ingen egen kultur i motsats till de kulturfolk som nu väller in. Fråga Mona. Vi är barbarerna!

Min barberare är barbar. Hoppas jag får ha halsen kvar. Trots att jag är en otrogen hund.

Vad för slags rasist är egentligen @Borgisen ? Tillhör han den kategorin som kallar sig antirasister? @RolandXSweden @kattaB4

Inför midvinterblotet har jag låtit slakta min fetaste gris. Nu ligger den där, skållad och fin och glänser så flott.

De som uppmanas ta sitt förnuft tillfånga har redan lyckats med just det. Uppmanaren till detta ligger däremot illa till.

Till julklapp önskar jag mig ett valthorn att haka ner från väggen och spräcka tystnaden med när den blir för påträngande.

2014-12-25

Halvapor kan man finna lite varstans i människans släktträd. Även till vänster om aporna.

Nu har tomten Reinfeldt totalt tappat masken!

När djävulen blir gammal blir han religiös: ””Idag firar jag Jesus”” http://www.svt.se/opinion/article2565614.svt … via @svtnyheter

Det har blivit allt svårare att skapa en vikänsla i Sverige. Värre kommer det att bli.

Brinner inte moskeer så är det skolor och bilar. Allt detta ingår i mångkulturen. Tacka och ta emot. Gapa och svälj.

Varje gång en moske blir utsatt talas det om islamofobi. Nej, motviljan mot islam har inget med fobi att göra utan är sakligt grundad.

Att tillåta islam måste ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Islam sorteras in i samma kategori som nazism och kommunism. Ideologier som plågat människor genom tiderna.

2014-12-26

Prishöjningar på snus att vänta?

2014-12-27

Visst ska eskilstunaborna få praktisera sin religion i fred. Liksom IS i Syrien.

Nu är de överens. De rödgröna får allianspolitik och alliansen får rödgrön röra.

Då fortsätter vi på den inslagna vägen mot Sveriges undergång med hjälp av sju aningslösa partier. De kallar det att ta ansvar!

Blockpolitiken fortsätter som tidigare med två block. Vänster-höger är struntsaker i sammanhanget.

Ett av många problem vi har skaffat oss genom vår enfaldiga, fåraktiga mångfald: http://www.friatider.se/polisen-vill-inte-prata-om-stenkastning-i-problemomraden#.VJ7J9eQycps.twitter

De @nya_moderaterna har bränt sina skepp och är nu strandsatta i sosseland.

2014-12-28

Sveriges migrationspolitik är ett självspelande piano som löpt amok. Vid varje försök att stoppa det släpps blodhundarna lösa.

Då fortsätter vi ansvarslösheten i fyra år till.

Självklart när de rör sig i riskabla miljöer: ”Ökad utsatthet med invandrarbakgrund” http://www.svt.se/nyheter/sverige/okad-utsatthet-med-invandrarbakgrund … via @svtnyheter

Vänster och höger har slagit sig samman. Sverige ska bort. Jag sätter mig på tvären till sista andetag. #dinroest #svpol

2014-12-29

Sveriges asylmottagande är politikernas helt egna projekt som de hade tänkt att sköta högt över våra huvuden.

När vi äntligen fått ett politiskt alternativ att rösta på motarbetas det av hela etablissemanget. Inget får störa avvecklingen av Sverige.

Inte undra på att personer med utländsk bakgrund oftare råkar illa ut. De vistas ju i sådana miljöer.

Vaknade ur mardrömmen men märker att dessa muhammedkopior verkligen vandrar omkring i det svenska landskapet. Hur har det blivit så?

När alla syrier tagit sig hit kan vi låta konflikten blomma ut med full kraft här i granskogarna.

2014-12-30

Varför denna förvåning över oredan i landet? Annat var inte att vänta efter införandet av mångkultur. Det ligger i mångkulturens natur.

Kirurgen glömde en duk i en girigbuk.

2014-12-31

Mycket ligger i detta: Demokratin offrades på ett altare av rädsla #aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/jenniferwegerup/article20095332.ab

Svenska kyrkan har övertagits av marxister. Det är också en tro men av annat slag.

Då ångar vi på med en halv miljon till som ska ha mat kläder och husrum bekostade av oss. Och det löser vi till 2018? Vi arma dårfinkar!

Jag vill inte beröva mina barn framtidstron men fortsätter det så här kan de inte räkna med någon framtid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s