Okategoriserade

Mänskliga Rättigheter?

Ett utkast till en betraktelse om Mänskliga Rättigheter.

Redan namnet Mänskliga Rättigheter är provocerande pretentiöst. Har vi några universella rättigheter och i så fall gentemot vem?
Är det vår skapare som är skyldig att ta hand om oss och se till att vi mår bra?
Om vi inte tror på någon skapare får vi rikta den önskelista som MR innehåller åt annat håll där vi kan tänka oss att få gehör för den rätt långa och yviga förteckning med krav på förmåner och hänsyn som ingår.
Det behövs alltså en motpart som kan tillgodose dina mänskliga rättigheter, en motpart som också har gått med på innehållet och omfattningen av desamma. Det blir ett kontrakt med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan dig och din omgivning.
Din omgivning är i detta fall inte dina grannar utan staten representerad av kommun och landsting som ombud.

Direkt mellanmänskliga rättigheter mot dina grannar är sedan länge reglerat i lag och borde inte påverkas av MR om de inte uppenbart står i strid mot dessa och att närmast berörda anser det påkallat.

Eftersom det inte är FN som tillgodoser dig dina rättigheter är det staten som ligger närmast till hands.
Flera av de så kallade rättigheterna är av utopisk karaktär och andra mycket kostsamma att implementera fullt ut att det blir en avvägning på nationell nivå vilka som ska tillämpas.
Ekonomin varierar och ambitionsnivån kan av politiska omständigheter vara mycket olika. Rent kulturella skäl kan också motivera att vissa rättigheter helt enkelt inte är politiskt genomförbara. Religiösa överväganden kan vara en anledning.

Det av FN tillsatta rådet för MR som ska administrera verksamheten har en så disparat sammansättning att många av de länder som ingår ligger mycket långt från MRs ambitionsnivå.
Därför är trovärdigheten för MR-rådet mycket låg.
Det är egentligen bara Sverige som utmärkt sig till att svälja allt med hull och hår som ett led i sin märkliga övertro på FN.

Den oundgängliga nationalstaten som alltså är din motpart i fallet med MR kräver att du är medborgare i just den staten.
Andra staters medborgare har mycket begränsade rättigheter här. Egentligen inte fler än vad som funnits sedan urminnes tider.
En rätt som inte så sällan påkallas nuförtiden är asylrätten.
En rätt att söka asyl men ingen skyldighet för staten att ge asyl.
Denna rätt har missbrukats de senaste decennierna och försatt oss i en situation som hotar att bryta ner samhället.
Kombinationen av EUs öppna inre gränser och uselt yttre gränsskydd har gjort att vi tvingats till att hantera asylansökningar från människor som passerat ett flertal fullt fredliga länder på väg hit. Med ett migrationsverk som inte anpassar antalet beviljade asylansökningar till landets kapacitet uppstår ett kaos som vi kommer att få leva med många decennier framöver.
De ekonomiska och framför allt de kulturella efterverkningarna kommer att förfölja oss för all framtid.
Sverige kommer att bli ett utarmat och våldsamt land med invånare i ständig oro.
Resultatet av en vanstyrd EU-koloss och ett dysfunktionellt FN dominerat av diktaturer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s