Okategoriserade

Richard Sörman: Ingen förväntas behöva argumentera för sin egen existens — DET GODA SAMHÄLLET

Integritet befriar och självrespekt ger respekt från andra. Vem ska respektera oss om vi inte ens respekterar oss själva? Det finns något osunt i att nedlåta sig till att argumentera för sin egen rätt att existera. Även talandet har ett begränsat värde. Vi diskuterar och diskuterar. Vi argumenterar och argumenterar. Vi tror på samtalet. Vi […]

via Richard Sörman: Ingen förväntas behöva argumentera för sin egen existens — DET GODA SAMHÄLLET

Annonser