Okategoriserade

Spridda spån från 2014.

2014-01-07 Islam måste vara den mest humorbefriade företeelsen på denna jord. 2014-01-08 Med tillräckliga insatser kan till och med min katt klara grundskolan med godkända betyg. Det handlar om viljan. Gemensamma europeiska angelägenheter måste kunna skötas på ett betydligt smidigare sätt än vad som görs i dag. Hur mycket demokrati är det kvar när din… Continue reading Spridda spån från 2014.

Okategoriserade

Religionens roll.

Med gemensamma ansträngningar och långvarig möda har vi lyckats tränga undan religionen till en position i samhället där den fyller uppgiften som dekoration. Stiliga byggnader för musikupplevelser eller lugn meditation. En organisation för ceremonier i samband med viktiga händelser i människors liv. Man kan gott likna prästen vid en sorts toastmaster som leder högtidligheter så… Continue reading Religionens roll.